Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Opći podatci

Kategorija: O fakultetu

KONTAKT PODATCI


Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet
Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin
Republika Hrvatska

Matični broj: 03042316
OIB: 16146181375
IBAN: HR5923600001101741895, Zagrebačka banka d.d.

Ured dekana
Telefon: (042) 408 900
e-adresa: ured.dekana@gfv.unizg.hr
- kontakt: Dubravka Zegnal, mag. oec., administrativni referent


UPRAVA

Dekan: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
e-adresa: ured.dekana@gfv.unizg.hr

Prodekanica za nastavu: Prof.dr.sc. Sanja Kovač
e-adresa: nastava@gfv.unizg.hr

Prodekanica za znanost: Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić
e-adresa: znanost@gfv.unizg.hr

Prodekan za poslovanje: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
e-adresa: poslovanje@gfv.unizg.hr


FAKULTETSKE SLUŽBE

Tajništvo
Mirjana Flajšman, dipl. iur. (tajnica Fakulteta) - voditeljica Tajništva
Telefon: (042) 408 901
e-adresa: ured.tajnika@gfv.unizg.hr

Računovodstvo
Katica Leskovar, dipl. oec. - voditeljica Računovodstva
Maja Maja Benić, mag.oec.
Telefon: (042) 408 903
e-adresa: racunovodstvo@gfv.unizg.hr

Knjižnica
Ivančica Rosner, bacc. praesc. educ. - voditeljica Knjižnice
Telefon: (042) 408 929
e-adresa: knjiznica@gfv.unizg.hr

Studentska referada
Sanja Majer - voditeljica Referade
Telefon: (042) 408 904
e-adresa: studentska.referada@gfv.unizg.hr
- primanje studenata: 8:00-11:00

Referada za poslijediplomski studij
Iva Majer, univ. bacc. oec. - voditeljica Referade
Telefon: (042) 408 904
e-adresa: doktorski@gfv.unizg.hr

Kadrovska služba
Štefanija Hrgović, univ. bacc. oec. - voditeljica Službe
Telefon: (042) 408 908
e-adresa: kadrovska.sluzba@gfv.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju i projekte; više na Međunarodna suradnja
Dr. sc. Denis Težak - voditelj Ureda
e-adresa: international@gfv.unizg.hr
e-adresa: denis.tezak@gfv.unizg.hr

CIP
Darko Šprem, sistem administrator
Telefon: (042) 408 999
e-adresa: centar.za.informaticku.potporu@gfv.unizg.hr
- primanje studenata: 8:00-11:00