Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Misija, vizija, strategija

Kategorija: O fakultetu

MISIJA

Misija Geotehničkog fakulteta je provođenje znanstvenog istraživanja i na njemu temeljenog visokog obrazovanja iz interdisciplinarnog područja inženjerstva okoliša te prijenos i primjena znanja u gospodarstvo.

Izvođenjem kvalitetnog nastavnog procesa nastoji se na tržištu rada popuniti praznina među stručnjacima koji su kvalificirani za rješavanje inženjerskih problema u zaštiti okoliša prema svim pravilima struke te uz istovremeno poštivanje etičkih načela i zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša.

Znanstveno-istraživačkim radom, uz racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, osigurava se mobilnost nastavnika/istraživača i studenata te stalni rast svekolike kvalitete. Prijenosom znanja i tehnologija stečenih kroz znanstveno-istraživački rad u gospodarski sektor, Fakultet doprinosi ekonomskom prosperitetu društva.

Kroz stručni rad (izrada elaborata, studija, projekata,...) Fakultet ostvaruje snažnu interakciju teorije i prakse što u konačnici rezultira inženjerskim rješenjima usmjerenima na poboljšanju razine kvalitete pojedinih sastavnica okoliša i doprinosa gospodarstvu na području zaštite okoliša. Na taj način Fakultet jača poveznice s regijom i aktivno je uključen u život i rješavanje problema lokalne zajednice.


VIZIJA

Geotehnički fakultet se želi na nacionalnoj razini potvrditi kao vodeća znanstveno-obrazovna visokoškolska institucija specijalizirana za visoko obrazovanje, znanstveni i stručni rad u području inženjerstva okoliša, posebno onih njegovih segmenata koji su usmjereni na identifikaciju, projektiranje, gradnju i upravljanje sustavima za rješavanje problema zaštite okoliša.

Ovi problemi odnose se na onečišćenje tla, vode i zraka, zatim probleme gospodarenja otpadom te definiranje mehanizama zaštite okoliša. Geotehnički fakultet želi postati međunarodno prepoznatljiva institucija uključena u europski istraživački prostor i programe mobilnosti studenata i istraživača.


STRATEGIJA

Strategijom razvoja Geotehničkoga fakulteta za razdoblje od 2018. do 2022. godine zadan je cijeli niz strateških ciljeva po ključnim područjima, odnosno vezanim uz nastavni proces, znanstveno-istraživački rad, razvojno-stručni rad i sustav osiguranja kvalitete. Strategijom razvoja zadan je i opći cilj, a to je PROMJENA IMENA FAKULTETA I ZAVODA U SKLADU S NAZIVOM STUDIJSKIH PROGRAMA I STUDIJSKIH USMJERENJA.

Znanstveno-istraživačka strategija Geotehničkoga fakulteta za razdoblje od 2018. do 2022. godine izrađena je s ciljem detaljnijeg prikaza ciljeva u području znanosti i istraživanja. Postavljen je jedan opći cilj i sedam posebnih ciljeva vezanih uz razvoj znanosti na Fakultetu. Opći cilj je: POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I PODIZANJE KVALITETE ISTRAŽIVANJA TE OSTVARIVANJE NACIONALNE I MEĐUNARODNE PREPOZNATLJIVOSTI FAKULTETA KAO ISTRAŽIVAČKE INSTITUCIJE.


Novosti i objave

26. XI. 2020. Obavijest o online nastavi i radu od kuće

Autor objave: Ivana Melnjak

Pogoršanjem epidemiološke situacije u našem okružju dovelo je do toga da smo se odlučili na privremeno ograničenje većine fizičkih aktivnosti...
+

24. XI. 2020. Nastupno predavanje dr. sc. Davor Stanko

Autor objave: Mirica Kranjčić

NASTUPNO PREDAVANJE Dr. sc. Davora Stanka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, polje: Geofizika,...
+

20. XI. 2020. 1. diskusijska skupina online putem ZOOM-a

Autor objave: Dubravka Zegnal

U petak 4. prosinca 2020. održat će se 1. diskusijska skupina online putem ZOOM-a. Prijave za izlaganje na diskusijskoj skupini primaju se do...
+

17. XI. 2020. Smotra Sveučilišta u Zagrebu 19.-21.11.2020.

Autor objave: Ivana Melnjak

Dragi maturanti, dragi sadašnji i budući studenti Sveučilišta u Zagrebu, od četvrtka 19.11. do subote 21.11. održava se virtualna Smotra...
+

13. XI. 2020. Okrugli stol - Nanos u vodnim sustavima

Autor objave: Ivana Melnjak

Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim...
+

13. XI. 2020. Natječaj za zapošljavanje - viši stručni referent/administrator

Autor objave: Ivana Melnjak

NATJEČAJ za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent/administrator na projektu na puno radno...
+