Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Misija, vizija, strateški dokumenti

Kategorija: O fakultetu

MISIJA


Misija Geotehničkog fakulteta je provođenje znanstvenog istraživanja i na njemu temeljenog visokog obrazovanja iz interdisciplinarnog područja inženjerstva okoliša te prijenos i primjena znanja u gospodarstvo.

Izvođenjem kvalitetnog nastavnog procesa nastoji se na tržištu rada popuniti praznina među stručnjacima koji su kvalificirani za rješavanje inženjerskih problema u zaštiti okoliša prema svim pravilima struke te uz istovremeno poštivanje etičkih načela i zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša.

Znanstveno-istraživačkim radom, uz racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, osigurava se mobilnost nastavnika/istraživača i studenata te stalni rast svekolike kvalitete. Prijenosom znanja i tehnologija stečenih kroz znanstveno-istraživački rad u gospodarski sektor, Fakultet doprinosi ekonomskom prosperitetu društva.

Kroz stručni rad (izrada elaborata, studija, projekata,...) Fakultet ostvaruje snažnu interakciju teorije i prakse što u konačnici rezultira inženjerskim rješenjima usmjerenima na poboljšanju razine kvalitete pojedinih sastavnica okoliša i doprinosa gospodarstvu na području zaštite okoliša. Na taj način Fakultet jača poveznice s regijom i aktivno je uključen u život i rješavanje problema lokalne zajednice.


VIZIJA


Geotehnički fakultet se želi na nacionalnoj razini potvrditi kao vodeća znanstveno-obrazovna visokoškolska institucija specijalizirana za visoko obrazovanje, znanstveni i stručni rad u području inženjerstva okoliša, posebno onih njegovih segmenata koji su usmjereni na identifikaciju, projektiranje, gradnju i upravljanje sustavima za rješavanje problema zaštite okoliša.

Ovi problemi odnose se na onečišćenje tla, vode i zraka, zatim probleme gospodarenja otpadom te definiranje mehanizama zaštite okoliša. Geotehnički fakultet želi postati međunarodno prepoznatljiva institucija uključena u europski istraživački prostor i programe mobilnosti studenata i istraživača.


STRATEGIJA


Strategijom razvoja Geotehničkoga fakulteta za razdoblje od 2023. do 2027. godine zadan je cijeli niz strateških ciljeva po ključnim područjima, odnosno vezanim uz nastavni proces, znanstveno-istraživački rad, razvojno-stručni rad i sustav osiguranja kvalitete. Strategijom razvoja zadana su i tri opća strateška cilja:
    • Osiguranje statusa završenih studenata na tržištu rada

    • Promjena naziva Fakulteta na način da se osigura jasna prepoznatljivost u interdisciplinarnom tehničkom području povezanom s inženjerstvom okoliša

    • Povećanje prepoznatljivosti Fakulteta i studijskih programa popularizacijom inženjerstva okoliša

Znanstveno-istraživačka strategija Geotehničkoga fakulteta za razdoblje od 2023. do 2027. godine izrađena je s ciljem detaljnijeg prikaza ciljeva u području znanosti i istraživanja. Postavljen je jedan opći cilj i sedam posebnih ciljeva vezanih uz razvoj znanosti na Fakultetu. Opći cilj je: Održavanje produktivnosti uz podizanje kvalitete istraživanja te ostvarivanje nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti i priznatosti Fakulteta kao istraživačke institucije.


STRATEŠKI DOKUMENTI FAKULTETA:
2023.-2027.
Strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2023–2027
Znanstveno-istraživačka strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2023-2027

2018.-2022.
Strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018–2022
Znanstveno-istraživačka strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2018-2022

2013.-2017.
Strategija Geotehničkog fakulteta za razdoblje 2013–2017