Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

O diplomskom studiju

Kategorija: Diplomski studij

Sveučilišni diplomski studij Inženjerstvo okoliša traje dvije godine, a uključuje smjerove Geoinženjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.
Studij mogu upisati studenti koji su završili sveučilišni prijediplomski studij ili strani studij ekvivalentnog programa.

Završetkom diplomskoga studija bit ćeš osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, kao i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv:

Magistar inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša (mag. ing. amb.)

Zajednički ishodi učenja


  • korištenje naprednih znanja iz prirodnih znanosti, matematike i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;

  • sintetiziranje načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata;

  • upravljanje okolišem na održiv način i preuzimanje osobne i timske odgovornost za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka;

  • izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala u inženjerstvu okoliša;

  • primjena legislative iz područja zaštite okoliša te preuzimanje društvene i etičke odgovornosti za posljedice.

PRAVILNICI I ODLUKE
Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta
Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu
Pravilnik o završetku diplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završetku diplomskog studija Inženjerstvo okoliša na GFV-u (2023)

OSTALO
Upute za izradu diplomskog rada
INFORMATOR O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STUDENATA VŽ