Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

O preddiplomskom studiju

Kategorija: Preddiplomski studij

Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša.

Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Zvanje i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cijeloživotnog obrazovanja.

Završetkom studijskog programa stječe se stručni naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša

univ. bacc. ing. amb.


 • Sve korake prijave i upisa na preddiplomski studij možete pronaći na stranici Upisi u prvu godinu studija - kako?

 • Kako je studirati kod nas, možete vidjeti na Matura 2021.

 • Što o nama drugi kažu, provjerite na Fakultet u medijima.

 • Ishodi učenja preddiplomskog studija:

  • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
  • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
  • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
  • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
  • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
  • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike;
  • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
  • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
  • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
  • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
  • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
  • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
  • provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
  • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša
  • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
  • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.  Zadnja izmjena:12.05.2020.


  Vezani dokumenti:

  Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta.pdf
  Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu.pdf
  Pravilnik o završetku preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu.pdf
  Voditelji studenata preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša.pdf
  Upute-pisanje završnog rada-27.02.2020.pdf