Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

O preddiplomskom studiju

Kategorija: Preddiplomski studij

Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša.

Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Zvanje i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cijeloživotnog obrazovanja.

Završetkom studijskog programa stječe se stručni naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša

univ. bacc. ing. amb.


Ishodi učenja preddiplomskog studija:

 • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
 • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
 • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
 • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
 • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
 • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike;
 • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
 • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
 • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
 • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
 • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
 • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
 • provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
 • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša
 • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
 • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.Zadnja izmjena:12.05.2020.


Vezani dokumenti:

Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta.pdf
Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Voditelji studenata preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša.pdf

Novosti i objave

26. XI. 2020. Obavijest o online nastavi i radu od kuće

Autor objave: Ivana Melnjak

Pogoršanjem epidemiološke situacije u našem okružju dovelo je do toga da smo se odlučili na privremeno ograničenje većine fizičkih aktivnosti...
+

24. XI. 2020. Nastupno predavanje dr. sc. Davor Stanko

Autor objave: Mirica Kranjčić

NASTUPNO PREDAVANJE Dr. sc. Davora Stanka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, polje: Geofizika,...
+

20. XI. 2020. 1. diskusijska skupina online putem ZOOM-a

Autor objave: Dubravka Zegnal

U petak 4. prosinca 2020. održat će se 1. diskusijska skupina online putem ZOOM-a. Prijave za izlaganje na diskusijskoj skupini primaju se do...
+

17. XI. 2020. Smotra Sveučilišta u Zagrebu 19.-21.11.2020.

Autor objave: Ivana Melnjak

Dragi maturanti, dragi sadašnji i budući studenti Sveučilišta u Zagrebu, od četvrtka 19.11. do subote 21.11. održava se virtualna Smotra...
+

13. XI. 2020. Okrugli stol - Nanos u vodnim sustavima

Autor objave: Ivana Melnjak

Hrvatsko hidrološko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatskim društvom za zaštitu voda, Geotehničkim...
+

13. XI. 2020. Natječaj za zapošljavanje - viši stručni referent/administrator

Autor objave: Ivana Melnjak

NATJEČAJ za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent/administrator na projektu na puno radno...
+