Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

O preddiplomskom studiju

Kategorija: Preddiplomski studij

Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša.

Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Zvanje i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cijeloživotnog obrazovanja.

Završetkom studijskog programa stječe se stručni naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša

univ. bacc. ing. amb.


Ishodi učenja preddiplomskog studija:

 • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
 • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
 • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
 • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
 • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
 • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike;
 • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
 • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
 • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
 • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
 • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
 • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
 • provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
 • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša
 • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
 • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.Zadnja izmjena:12.05.2020.


Vezani dokumenti:

Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta.pdf
Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Voditelji studenata preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša.pdf

Novosti i objave

25. IX. 2020. „BASF Startup Science“– jedinstvena prilika za mlade inovatore iz regije

Autor objave: Ivana Melnjak

Veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je najveća njemačka kemijska tvrtka BASF ove godine odlučila podržati startup ideje mladih...
+

23. IX. 2020. REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA U I. RAZREDBENOM ROKU 23.09.2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi se održavaju 25. rujna 2020. u 9,00 sati.
+

18. IX. 2020. Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija za ak.god. 2020./2021.

Autor objave: Dubravka Zegnal

OBAVIJEST STUDENTIMA 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INŽENJERSTVO OKOLIŠA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021. Redovna nastava za...
+

16. IX. 2020. Tjedan Centra za e-učenje od 21. do 25. rujna 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Online prijave i sve informacije o Tjednu Centra za e-učenje možete pronaći na web stranici: https://www.srce.unizg.hr/ceu/tjedan-ceu-2020
+

16. IX. 2020. Preporuke za rad Knjižnice Geotehničkog fakulteta

Autor objave: Ivana Melnjak

OPĆE PREPORUKE ZA RAD KNJIŽNICE GEOTEHNIČKOG FAKULTETA NAPOMENA: Korisnici Knjižnice naručuju građu putem maila : knjiznica@gfv.unizg.hr...
+

10. IX. 2020. Obavijest - upisi,predavanja zimski sem. 2020.-2021. - više godine

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest - upisi,predavanja zimski sem. 2020.-2021. - više godine
+