Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

O prijediplomskom studiju

Kategorija: Preddiplomski studij

Prijediplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju temeljna znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i cirkularne ekonomije.

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik inženjer Inženjerstva okoliša (univ. bacc. ing. amb.)

Tijekom studija razvija se sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima.
Također se stječe sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Zvanje i kompetencije koje se stječu završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu - O diplomskom studiju, a omogućavaju i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja.


 • Sve korake prijave i upisa na prijediplomski studij možete pronaći na stranici Upisi u prvu godinu studija - kako?

 • Kako je studirati kod nas, možete vidjeti na Matura 2023.

 • Što o nama drugi kažu, provjerite na Fakultet u medijima.

 • Ishodi učenja prijediplomskog studija:

  • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
  • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
  • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
  • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
  • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
  • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike;
  • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
  • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
  • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
  • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
  • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
  • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
  • provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
  • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša
  • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
  • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.  PRAVILNICI I ODLUKE
  Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta
  Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu
  Pravilnik o završetku preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu
  Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o završetku prijediplomskog studija Inženjerstvo okoliša na GFV-u (2023)
  Odluka o imenovanim voditeljima studenata na prijediplomskom studiju Inženjerstvo okoliša


  OSTALO
  Upute za izradu završnog rada
  INFORMATOR O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STUDENATA VŽ