Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

O preddiplomskom studiju

Kategorija: Preddiplomski studij

Preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te ostalih mjera i postupaka u zaštiti okoliša.

Na taj način student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih problema u inženjerstvu okoliša, sposobnost usvajanja najkvalitetnijih rješenja u struci, sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Također će steći sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Zvanje i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa cijeloživotnog obrazovanja.

Završetkom studijskog programa stječe se stručni naziv:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša

univ. bacc. ing. amb.


Ishodi učenja preddiplomskog studija:

 • primjena znanja iz matematike, prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina u oblikovanju elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša;
 • identificiranje, analiza i rješavanje manje zahtjevnih zadataka iz područja inženjerstva okoliša;
 • korištenje tehnika, vještina i modernih inženjerskih alata važnih u praksi inženjerstva okoliša;
 • pripremanje i izrada tehničkog dijela natječajne dokumentacije potrebne za raspis javnog natječaja;
 • izrada tehničkih crteža, manje zahtjevnih proračuna, dijagrama i sudjelovanje u izradi podloga za potrebe projektne dokumentacije;
 • planiranje istražnih radova i sudjelovanje u programima sanacije onečišćenog tla i voda i sudjelovanje u planiranju istražnih radova u području geotehnike i hidrotehnike;
 • prikupljanje tehničkih podataka i sudjelovanje u odabiru najpovoljnije opreme za izvođenje terenskih istražnih radova pri sanaciji onečišćenog tla i voda;
 • predlaganje strojarske opreme, tehnoloških procesa i odabranih postupaka obrade onečišćenog tla i voda, komunalnog i opasnog otpada;
 • prikupljanje i spremanje podataka za korištenje geografskoga informacijskog sustava (GIS) pri izradi katastra odlagališta otpada, odnosno pri izradi baze podataka o stanju kakvoće vode i tla;
 • organiziranje opažačkih mreža u sklopu korištenja i zaštite vodnih resursa;
 • uzorkovanje tla, površinskih i podzemnih voda u hazardnom ili običnom stanju;
 • izvođenje trasiranja podzemnih tokova;
 • provođenje standardnih hidroloških mjerenja i kontrolnih mjerenja na hidrotehničkim građevinama;
 • procjenjivanje rizika i suradnja u izradi studija izvedivosti srednje složenih problema u inženjerstvu okoliša
 • suradnja u izradi elaborata prethodne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu i studija o utjecaju zahvata na okoliš;
 • suradnja u projektiranju i izvođenju radova eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.Zadnja izmjena:12.05.2020.


Vezani dokumenti:

Pravilnik o studiranju na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Geotehničkog fakulteta.pdf
Pravilnik o uvjetima studiranja sportaša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Pravilnik o završetku preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu.pdf
Voditelji studenata preddiplomskog studija Inženjerstvo okoliša.pdf

Novosti i objave

3. VII. 2020. Upisi na Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Inženjerstvo okoliša u ak. god. 2020./2021.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Inženjerstvo okoliša, održati će se u terminu od 06.-10.07.2020. godine na...
+

2. VII. 2020. Za projekte istraživanja, razvoja i inovacija u Hrvatskoj gotovo milijardu kuna bespovratnih sredstava EU

Autor objave: Ivana Melnjak

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat dodijelio je jučer prve 23 Odluke o financiranju projektnih prijedloga poduzetnicima koj...
+

2. VII. 2020. Natječaj za smještaj i subvencije, akademska godina 2020/2021.

Autor objave: Ivana Melnjak

Poštovani, Studentski centar Varaždin objavio je Natječaj za smještaj i subvencije za akademsku godinu 2020/21. Link za objavu: http://www...
+

1. VII. 2020. Natječaj-radno mjesto I. vrste asistent

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste ...
+

24. VI. 2020. Inženjerstvo okoliša kao posao budućnosti

Autor objave: Ivana Melnjak

Naša izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić u intervjuu za dnevne novine 24sata otkriva čime se sve susreću inženjeri okoliša te zašto sma...
+

11. VI. 2020. Nova uprava GFV-a od 1.10.2020.

Autor objave: Ivana Melnjak

Dragi posjetitelji, na 10. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u 351. ak. god. (2019./2020.), održanoj u utorak 9. lipnja 2020. po...
+