Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Suradnja s gospodarstvom

Kategorija: Istraživanje i projekti

Vrlo bitan segment djelovanja Geotehničkog fakulteta je stručni rad, odnosno suradnja s gospodarstvom. Stručni rad se provodi kroz projekte suradnje s gospodarstvom gdje naši istraživači rješavaju brojne kompleksne probleme iz vrlo širokog područja inženjerstva okoliša. Danas ovi prihodi čine oko 14 % ukupnih prihoda i primitaka Fakulteta koji se raspodjeljuju sukladno Pravilniku o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda Geotehničkog fakulteta. Dio sredstava od svakog projekta raspodjeljuje se na unaprjeđivanje djelatnosti Fakulteta (nabava opreme), materijalne troškove Fakulteta, dodatke na plaću zaposlenika koji posredno sudjeluju u ostvarivanju tih prihoda, a dio se raspodjeljuje na Zavode iz kojih su voditelji projekata. Najveći dio sredstava se troši na materijalne troškove pri izvođenju projekata, plaćanje vanjskih suradnika, podizvođača, nabavu opreme potrebne za projekt te povećanje plaća zaposlenicima koji neposredno sudjeluju u radnim timovima projekata.

Važan aspekt vrlo plodonosne stručne suradnje je veliki broj tvrtki s kojima imamo dugogodišnju kvalitetnu suradnju. Početkom izvođenja diplomskog studijskog programa te su tvrtke zamoljene za prihvat naših studenata na obveznu stručnu praksu koja se izvodi u četvrtom semestru diplomskog studija. Najveći broj tvrtki je prihvatio naše studente, a velik broj ih i nakon završetka studija zapošljava kroz Stručno osposobljavanje za rad ili ih prima u radni odnos. Kontakt s tim tvrtkama je vrlo važan zbog povratne informacije o kompetencijama studenata i eventualne potrebe za izmjenama i dopunama studijskih programa kako bi naši studenti bili konkurentni na tržištu rada.

Sudjelovanjem u projektima vezanim uz gospodarstvo istraživači Fakulteta prikupljaju veliko iskustvo i znanja. Dio tih znanja i iskustava se prenosi u nastavni proces i podiže kvaliteta nastave kroz iznošenje primjera i iskustava sa stručnih projekata. Također, to prenošenje iskustava i znanja u zadnjih je nekoliko godina usmjereno i prema prijavama znanstvenih i istraživačkih projekata za domaće i međunarodne fondove i zaklade.

Tijekom 2019. godine ostvarili smo uspješnu suradnju sa sljedećim poslovnim subjektima:
Hrvatske vode
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Grad Bjelovar
Hrvatske autoceste
Lim mont d.o.o., Vrbanovec
Geokol d.o.o.
Histria Fecunda d.o.o., Poreč
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli