Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti i zaštite podataka

Ovom Politikom privatnosti želimo Vas upoznati sa sigurnosnim mjerama koje Geotehnički fakultet poduzima kako biste u svakom trenutku znali koje podatke pohranjujemo i kako ih koristimo.

Geotehnički fakultet obrađuje osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprečavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, gubitka ili uništenja osobnih podataka.

Poštujući načelo zakonitosti i transparentnosti osobni podaci obrađivat će se na temelju zakonske obveze, ugovornog odnosa, privole ili druge pravne osnove.

Vaši podaci će se na transparentan način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Navedeni podaci prikupljat će se i pohranjivati samo kada je to nužno radi pružanja usluge. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora od ispitanika će se tražit privola. Voditelj obrade i izvršitelj obrade prikupljat će osobne podatke koji su mu potrebni za svrhu obrade.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade zatraži pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva osobnom predajom na urudžbeni zapisnik Fakulteta. Informacije o navedenim pravima mogu se dobiti i na e-pošta adresi Službenika za zaštitu osobnih podataka Geotehničkog fakulteta gdpr@gfv.unizg.hr

Podaci koji se prikupljaju trebaju biti točni i u skladu sa svrhom radi koje se prikupljaju. U slučaju netočnih podataka, oni će se ispraviti ili brisati.

Osobni podaci čuvaju se u rokovima koji su određeni zakonskim i drugim propisima, ugovorom ili privolom.


Vezani dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka.pdf
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.pdf
Zahtjev ispitanika o postojanju prava za pristup osobnim podacima.pdf
Zahtjev ispitanika o pravu na ispravak osobnih podataka.pdf