Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Nagrade

Kategorija: Istraživanje i projekti

Tradicionalno se prilikom obilježavanja Dana Geotehničkog fakulteta dodjeljuju nagrade i priznanja djelatnicima za izuzetna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu u prethodnoj godini. Nagrade i priznanja se donose odlukom Fakultetskog vijeća prema unaprijed usvojenim kriterijima.

U kategoriji PUBLIKACIJE boduju samo radovi indeksirani u WoS CC bazi podataka objavljeni u zadnjih godinu dana, knjiga u WoS CC, poglavlje u knjizi u WoS CC, Proceedings u WoS CC i rad objavljen u našem časopisu na engleskom jeziku.

U kategoriji PROJEKTI boduju se ugovoreni međunarodni i domaći znanstveni projekti, a dodatno se boduju i prijave za međunarodne i domaće znanstvene projekte, kao i suradništvo na projektima drugih institucija, bilateralni projekti i sudjelovanje u COST akcijama.

Povodom Dana Fakulteta održanome 19. prosinca 2019. godine dodijeljene su sljedeće nagrade za znanstvenu djelatnost:

kategorija PUBLIKACIJE
Nagrada za znanstvenu izvrsnost u kategoriji zaposlenih u znanstveno-nastavnom zvanju:
Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač

Nagrada za znanstvenu izvrsnost u kategoriji zaposlenih u znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima:
Doc.dr.sc. Nikola Kranjčić

kategorija PROJEKTI
Posebno priznanje za znanstveno-istraživačku aktivnost u 2019. godini:
Doc.dr.sc. Ivana Grčić


Rektorova nagrada

Studenti koji se žele uključiti u znanstveno-istraživački rad fakulteta imaju mogućnost izrade rada (individualno ili timski) za Rektorovu nagradu.
U ak. god. 2019./2020. Rektorovu nagradu za timski znanstveni i umjetnički rad dobili su studenti Jan Marčec, Petar Mrakužić, Ana–Maria Radovan i Mateo Topić za rad „Solarna fotokataliza u zaštiti voda i zraka – od eksperimenta do pilota“ (mentor: doc. I. Grčić) u kojem su dokazali primjenjivost solarne fotokatalize kao alternativne tehnologije za pročišćavanje voda i zraka. Primjena solarne fotokatalize u zaštiti zraka predstavlja pionirski rad u području, a rezultati dobiveni u okviru ovog rada predstavljaju dobar temelj za dimenzioniranje uređaja u većem mjerilu i primjenu za sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša.