Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Ustroj i upravljanje

Kategorija: O fakultetu

Osnovno ustrojstvo Fakulteta propisano je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO). Na Geotehničkom fakultetu, sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, osim ZZDVO-a, ustrojstvo se temelji na postavkama Statuta Sveučilišta u Zagrebu (2009) i Statuta Geotehničkog fakulteta (2018).


UPRAVA

Dekan:
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški


Prodekanica za nastavu:
Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač

Prodekan za poslovanje:
Prof.dr.sc. Ranko Biondić


Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju:
Doc.dr.sc. Ivana Grčić


FAKULTETSKO VIJEĆE

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta koje čine svi djelatnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, svi zaposlenici izabrani u nastavna zvanja, jedan predstavnik iz redova asistenata i jedan predstavnik poslijedoktoranada, jedan predstavnik ostalih zaposlenika te pet predstavnika studenata. Predstavnici iz redova nastavnih i suradničkih zvanja biraju se na mandat od dvije godine, a studenti svoje predstavnike biraju zasebnim izborima sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (2007).


ZAVODI

Znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost Fakulteta se odvija putem ustrojbenih jedinica – zavoda. Na Fakultetu djeluju četiri zavoda: