Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Ustroj i upravljanje

Kategorija: O fakultetu

Osnovno ustrojstvo Fakulteta propisano je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO). Na Geotehničkom fakultetu, sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, osim ZZDVO-a, ustrojstvo se temelji na postavkama Statuta Sveučilišta u Zagrebu (2009) i Statuta Geotehničkog fakulteta (2018).


UPRAVA

Dekan:
Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški


Prodekanica za nastavu:
Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač

Prodekan za poslovanje:
Prof.dr.sc. Ranko Biondić


Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju:
Doc.dr.sc. Ivana Grčić


FAKULTETSKO VIJEĆE

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta koje čine svi djelatnici izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, svi zaposlenici izabrani u nastavna zvanja, jedan predstavnik iz redova asistenata i jedan predstavnik poslijedoktoranada, jedan predstavnik ostalih zaposlenika te pet predstavnika studenata. Predstavnici iz redova nastavnih i suradničkih zvanja biraju se na mandat od dvije godine, a studenti svoje predstavnike biraju zasebnim izborima sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (2007).


ZAVODI

Znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost Fakulteta se odvija putem ustrojbenih jedinica – zavoda. Na Fakultetu djeluju četiri zavoda:


Novosti i objave

13. I. 2021. Obavijest o ishodu natječaja za radno mjesto

Autor objave: Dubravka Zegnal

Sukladno natječaju raspisanom 04.12.2020. i na temelju razgovora sa kandidatima, dekan je donio Odluku o zapošljavanju Tatjane Kreč, mag.oec., na...
+

13. I. 2021. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni suradnik, interni naziv: Stručni suradnik u računovodstvu...
+

13. I. 2021. HRZZ - Otvaranje natječaja IPCH-2021-04

Autor objave: Dubravka Zegnal

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru...
+

8. I. 2021. Javna obrana istraživačkog seminara na PDS

Autor objave: Iva Majer

Javna online obrana istraživačkog seminara doktorandice Melite Srpak na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša održat će se u ponedjeljak 18....
+

5. I. 2021. Produljenje rada od kuće i nastave na daljinu

Autor objave: Ivana Melnjak

Zbog nastavka nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane bolešću COVID-19, donesena je nova odluka o privremenom ograničenju većine fizičkih...
+

23. XII. 2020. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ

Autor objave: Dubravka Zegnal

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I....
+