Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Ustroj i upravljanje

Kategorija: O fakultetu

Na slici s lijeva na desno: prodekanica Sanja Kovač, dekan Hrvoje Meaški, prodekanica Ivana Grčić, prodekan Ranko Biondić


Osnovno ustrojstvo Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog fakulteta propisano je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) te Statutom Sveučilišta u Zagrebu (2023) i Statutom Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog fakulteta (2023).

UPRAVA

DEKAN: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški
PRODEKANICA ZA NASTAVU: Prof.dr.sc. Sanja Kovač
PRODEKAN ZA POSLOVANJE: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
PRODEKANICA ZA ZNANOST: Izv.prof.dr.sc. Ivana Grčić

FAKULTETSKO VIJEĆE

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta koje čine svi zaposlenici na znanstveno-nastavnim radnim mjestima, jedan predstavnik iz redova zaposlenika na nastavnim radnim mjestima, jedan predstavnik iz redova suradničkih radnih mjesta, studentski predstavnici koji čine 10 % ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća, jedan predstavnik ostalih zaposlenika koji nisu zastupljeni na drugi način u Fakultetskom vijeću.

Stalna radna tijela Fakultetskog vijeća su:
- Odbor za nastavu
- Odbor za znanost
- Odbor za poslijediplomske studije
- Knjižnično povjerenstvo
- Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom
- Povjerenstvo za rodnu ravnopravnost
- Etičko povjerenstvo
- Stegovno povjerenstvo.

ZAVODI

Zavodi su temeljne ustrojstvene jedinice nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, kao i drugih
poslova iz djelatnosti Fakulteta.

Na Fakultetu djeluju četiri zavoda:

Zavod za geotehniku
Zavod za upravljanje vodama
Zavod za inženjerstvo okoliša
Zavod za opće znanosti

LABORATORIJI

Laboratoriji se ustrojavaju u cilju poboljšanja kvalitete znanstvenih istraživanja, razvoja novih tehnologija i otkrića, pružanja usluga zajednici te razvoja karijera studenata kroz stjecanje praktičnoga iskustva.

CEPIS

Centar za podršku istraživanju i studentima (CEPIS) daje podršku studentima i istraživačima u provođenju istraživanja i razvoju novih tehnologija te u poticanju interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti, kreativnosti i inovativnost te razvoja karijera studenata.

CEPIS obuhvaća sljedeće službe:
- Ured za međunarodnu suradnju i projekte; više na Međunarodna suradnja
- Ured za transfer tehnologija
- Centar za razvoj karijera
- Radionica stručne prakse (Makerspace)

URKVA-GFV

Ured za kvalitetu (URKVA-GFV) provodi sustav unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete rada Fakulteta u skladu sa zakonom koji to propisuje te prati i unaprijeđuje kvalitetu rada na Fakultetu.
Više informacija na: Osiguravanje kvalitete

TAJNIŠTVO

Tajništvo organizira i obavlja stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove koji omogućuju rad Fakulteta.

Tajništvo obuhvaća sljedeće službe:
- Ured dekana
- Opća i kadrovska služba
- Studentska referada
- Služba za informatičku potporu (CIP)
- Služba održavanja objekata i imovine.

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo organizira i obavlja knjigovodstveno-financijske poslove i materijalno poslovanje Fakulteta.

KNJIŽNICA

Knjižnica je dio sveučilišnog knjižničnog sustava.