Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Uvjeti za upis

Kategorija: Doktorski studij

Ovdje možeš provjeriti udovoljavaš li Uvjetima za upis doktorskog studija Inženjerstvo okoliša koji se pobliže definiraju javnim natječajem kojeg raspisuje Geotehnički fakultet.

Imaš li završen sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij u području tehničkih znanosti na domaćem ili inozemnom sveučilištu?
[!] Ukoliko je studij završen na inozemnom sveučilištu, potrebno je provesti postupak priznavanje kvalifikacija prema postojećim propisima RH.
[!] Upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje razlikovnih kolegija. Odluku o eventualnoj potrebi polaganja razlikovnih kolegija donosi Odbor poslijediplomskog doktorskog studija, a koje ćeš slušati i položiti prema redovitom programu diplomskog studija Geotehničkog fakulteta (isti se ne ubrajaju u zbroj ECTS bodova doktorskog programa).


Imaš li minimalnu prosječnu ocjenu diplomskog ili dodiplomskog studija 3,5?
[!] Ako je prosjek manji, tada prikladnost za prijem utvrđuje Odbor poslijediplomskog doktorskog studija uz preporuku dvaju redovitih profesora.

Imaš li ostvarena značajna znanstvena postignuća i ispunjavaš uvjete iz članka 73. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju?

Aktivno se koristiš engleskim jezikom?
[!] Nužan preduvjet kako bi mogao odraditi sve obveze na doktorskom studiju. Potrebno posjedovati znanje minimalno razine B2.


Ukoliko je tvoj odgovor potvrdan, upoznaj se s tijekom upisa i obvezama na sljedećim stranicama.
Tijek upisa