Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Studentski zbor

Kategorija: Život na fakultetu

Studentski zbor Geotehničkog fakulteta je studentsko predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlukama u tijelima Geotehničkog fakulteta te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Također, ono je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana.
Glavna zadaća Studentskog zbora je briga o studentima Geotehničkog fakulteta, studentskome standardu, aktivnostima studenata te o drugim pitanjima koja su od interesa studenata.
Sastoji od 13 članova koji su izabrani na izborima za Studentski zbor Geotehničkog fakulteta od strane studenata. Studentski zbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i studentskog pravobranitelja.

Kontakt mail SZ GFV: studentski.zbor@gfv.unizg.hr

Članovi studentskog zbora:
Arno Dalmatinac*, Predsjednik (arno.dalmatinac@gfv.unizg.hr)
Danijela Petković*, Zamjenica Predsjednika (danijela.petkovic@gfv.unizg.hr)
Elena Koprek, Pravobraniteljica studenata (elena.koprek@gfv.unizg.hr
Ivana Perović*- Predstavnica Fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu (ivana.perovic@gfv.unizg.hr)
Ena Luketić - Zamjenica Predstavnice Fakulteta u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu
Anja Domitrek
Leon Gotić
Luka Holubek
Filip Kramar*
Lana Loborec
Tea Podbojec
Magdalena Remetović
Josip Stojak*

Izabrani članovi Studentskog zbora ujedno i sudjeluju u radu Fakultetskog vijeća (*), odbora i povjerenstava koji djeluju na Fakultetu.

Prostorija Studentskog zbora nalazi se na trećem katu, na kraju hodnika.


Pronađi nas :)

>>FACEBOOK<<

>>Instagram<<