Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Natječaj za zapošljavanje - viši stručni referent/administrator

Autor objave: Ivana Presečki, 13.11.2020. u kategoriji: Natječaji

NATJEČAJ
za zapošljavanje jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto II. vrste

– viši stručni referent/administrator na projektu na puno radno vrijeme do 31. 3. 2023., uz ugovaranje probnoga rada od tri mjeseca. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307352.html)

Opis poslova: rad na EU projektima koji podrazumijeva poslove administriranja projekta i postupaka javne nabave kao i ostala zaduženja prema nalogu voditelja projekta te pomoć stručnim službama Fakulteta u poslovima povezanima s provedbom EU projekata.
Prijave na natječaj primaju se do 20.11.2020. godine predajom potrebne dokumentacije na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin.

Preslike dostavljenih dokumenata odabrani kandidat dužan je prilikom potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.