Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc. dr. sc. Dijana Oskoruš

CROSBI

LinkedIn

ResearchGate

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 96
Konzultacije: četvrtkom 11-12 sati

Telefon: -
Mobitel: -
E-mail:


Kolegiji

Preddiplomski studij:
Hidrologija
Hidrotehničke građevine

Diplomski studij:

Hidrologija riječnih bazena
Vodoopskrba i odvodnja
Hidroenergetski objekti


Doktorirala: 2015. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, područje tehničkih znanosti, polje: građevinarstvo, grana: hidrotehnika. Naslov teme doktorske disertacije: „Doprinos analizi dinamike kretanja suspendiranog nanosa srednjega toka rijeke Save“, mentor prof. dr. sc. Neven Kuspilić, dipl. ing. građ.

Diplomirala: 2005. Diplomski rad pod naslovom: „Velike vode potoka Bliznec u profilu Rebar“, mentor prof. dr. sc. Ranko Žugaj, područje hidrologije, kandidiran za godišnju nagradu Hrvatskih voda u području hidrotehnike.

Od 1980. do 2022. godine radila u Državnom hidrometeorološkom zavodu, Službi za hidrologiju na slijedećim poslovima:
1980.-1985. Tehnički suradnik u Odjelu za studije i analize
1985.-2010. Stručni suradnik u Odjelu informatike na kreiranju i testiranju hidrološkog informacijskog sustava (BHP, HIS2000)
2011.-2015. Voditeljica Odjela za nanos i morfologiju riječnih korita gdje se bavi promicanjem novih metoda mjerenja u području riječnog nanosa i razvojem hidrološke baze podataka vezano za monitoring riječnog nanosa i morfološke promjene riječnih korita.
2015.-2022. Voditeljica Službe za hidrološke studije, analize i prognoze gdje se aktivno bavi hidrološkim analizama, razvojem hidroloških modela kao i implementacijom hidroloških prognoza u sustav obrane od poplava.

2022. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: interdisciplinarne tehničke znanosti, grana: inžinjerstvo okoliša te iste godine prelazi na Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu na mjesto docenta.


Nastavna djelatnost:
Od 2019./20. ak. godine, kao vanjski suradnik – predavač predaje slijedeće kolegije:
Hidrologija - Prediplomski studij Inženjerstva okoliša
Hidrologija riječnih bazena, Vodoopskrba i odvodnja - Diplomski studij Inženjerstva okoliša

Od 2022. godine, kao stalni zaposlenik sa punim radnim vremenom, predaje kolegije:
Hidrologija – Prediplomski studij Inženjerstva okoliša
Hidrologija riječnih bazena, Vodoopskrba i odvodnja -Diplomski studij Inženjerstva okoliša


Od 2015. godine članica je Povjerenstva za geodeziju i geofiziku (HPGG) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, za područje hidrologije.

2015. - 2022. Članica međunarodne stručne grupe za hidrologiju u sklopu Stalne hrvatsko mađarske i hrvatsko slovenske Potkomisije za količine voda, u sklopu koje radi na znanstvenom doprinosu razvoja i primjeni novih metoda mjerenja riječnog nanosa.

Predsjednica je Hrvatskog hidrološkog društva, (HHD) i članica International Association of Hydrological Sciences (IAHS). Sudjelovala je u organizaciji domaćih i međunarodnih i znanstvenih i stručnih skupova. Sudjeluje u provođenju domaćih i međunarodnih projekata na području hidrologije, hidrotehnike i zaštite okoliša (pod pokroviteljstvom: WMO, UNESCO, EC).