Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Dr. sc. Dragana Dogančić


CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za upravljanje vodama
Kat: 3
Soba: 96
Konzultacije: -

Telefon: +385 42 408 956
Mobitel: -
E-pošta: dragana.dogancic@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):
Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Geologija I
Geologija II
Uvod u geokemiju okoliša
Kemijski praktikum
Analitička kemija okoliša

Diplomski studij Inženjerstva okoliša
Hidrogeokemija
Geokemija tla
Hidrotermalna ležišta
Upravljanje vodama


Dr. sc. Dragana Dogančić rođena je 26. siječnja 1982. u Virovitici. Diplomirala je na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer mineralogija-petrologija 17. srpnja 2006. pod mentorstvom prof. dr. sc. Ladislava A. Palinkaša. Doktorirala je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 21. srpnja 2017. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Bačani i prof. dr. sc. Sanje Kapelj.

Od 2008. godine zaposlena je kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dr. sc. Dragana Dogančić s nastavnom aktivnošću započela je akademske godine 2008./2009. kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju izvodi auditorne vježbe iz kolegija Geologija I, Geologija II, Uvod u geokemiju okoliša te laboratorijske vježbe iz kolegija Kemijski praktikum i Analitička kemija okoliša. Na diplomskom studiju izvodi vježbe iz kolegija Hidrotermalna ležišta, Geokemija tla, Hidrogeokemija te Monitoring podzemnih voda. Kao neposredni voditelj sudjelovala je u izradi nekoliko završnih i diplomskih radova.

Sudjelovala je kao suradnik na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata iz polja geologije, hidrogeokemije i geološkog inženjerstva. Također je aktivno sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih skupova i konferencija iz područja kemije, kemijske tehnologije, geološkog inženjerstva te hidrogeologije.

Osim nastavne aktivnosti, dr. sc. Dragana Dogančić kao djelatnik Laboratorija za geokemiju okoliša ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i analizi realnih uzoraka vode, tla, sedimenata, biljnog materijala te otpada u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom, standardnim analitičkim metodama i uz stalnu kontrolu kvalitete analitičkih postupaka za ispitivanje u svrhu poboljšanja kvalitete analitičkih procesa i učinkovitosti rada. Za potrebe rada u suvremenom analitičkom laboratoriju te unapređenja metoda ispitivanja i uvođenja novih analitičkih uređaja i metoda, dr. sc. Dragana Dogančić se dodatno educirala pohađajući stručne radionice i tečajeve. Od 2016. obavlja funkciju zamjenice voditeljice Laboratorija za geokemiju okoliša.

Područje: Analitika voda, inženjerstvo okoliša

Vještine i tehnike: Analitičke metode za određivanje komponenti u vodi i tlu, mikroonečišćivala, modeliranje