Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

« Natrag

Doc.dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.

CROSBI

LinkedIn

Zavod: Zavod za geotehniku
Kat: 2
Soba: 43
Konzultacije: radnim danom od 9:00 do 10:00 sati

Telefon: +385 42 408 916
Mobitel: +385 98 943 8433
E-mail: jasmin.jug@gfv.unizg.hr


Kolegij(i):

Preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša
Eksploatacija mineralnih sirovina
Geotehnička terenska istraživanja

Diplomski studij Inženjerstva okoliša
Poboljšanje tla i stijena
Mehanika stijena
Podzemne građevine
Rudarska istraživanja
Miniranje


Kratka biografija:

Jasmin Jug rođen je 3. svibnja 1986. godine u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u Ivancu, a srednju rudarsku školu u Varaždinu. Studij „Geoinženjerstva“ upisao je 2005. godine na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu. 2008. godine završio je preddiplomski studij obranom završnog rada pod naslovom „Brzina bušenja u ovisnosti geološkog indeksa čvrstoće stijenske mase“. Na spomenutom fakultetu diplomirao je 15. srpnja 2010. godine na temi pod naslovom „Sanacija kamenoloma Sveti Mikula – Rakalj“ i stekao akademski naziv magistra inženjera geoinženjerstva.
Na Geotehničkom fakultetu zaposlen je 1. rujna 2011. godine, na Zavodu za geotehniku. Radio je kao stručni suradnik, asistent i poslijedoktorand, a od 8. studenog 2021. godine u znanstveno-nastavnom je zvanju Docent.
U akademskoj godini 2014./15. upisao je poslijediplomski doktorski studij „Primjenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo - smjer rudarstvo“ na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu stekao je 12. lipnja 2020. godine akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti (znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: rudarstvo), obranom doktorskog rada pod naslovom „Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase“ pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Petra Hrženjaka.
Od ak. god. 2014./15. do danas Jasmin Jug sudjeluje u nastavnom procesu na Geotehničkom fakultetu. Izvodio je nastavu iz ukupno jedanaest (11) kolegija, te je bio neposredni voditelj, komentor i mentor završnih i diplomskih radova.
Doc. dr. sc. Jasmin Jug bio je aktivni suradnik na tri (3) znanstveno-istraživačka projekta, koji su se odvijali u okviru kratkoročnih financijskih potpora istraživanju SuZ-a. Od ak. god. 2019./20. kao suradnik aktivno sudjeluje na dva (2) znanstveno-istraživačka institucijska projekta, koji se odvijaju na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao član pridružio se 2019. godine COST projektu CA17131, a 2020. IRI projektu KK.01.2.1.02.
Kao rezultate svojeg dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada, objavio je više od dvadeset znanstvenih radova uključujući: pet (5) radova objavljenih u časopisima A kategorije, pet (5) radova u časopisima B kategorije, te dvanaest (12) radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Sudjelovao je na deset (10) međunarodnih znanstvenih skupova, pri čemu je izlagao na pet (5) skupova.
Doc. dr. sc. Jasmin Jug dobitnik je Priznanja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za znanstvenu izvrsnost u 2018. i 2020. godini. Član je tehničkog osoblja znanstvenog časopisa Environmental Engineering - Inženjerstvo okoliša od 2019. godine, a od 2021. tehnički urednik.
Znanstvena prepoznatljivost doc. dr. sc. Jasmina Juga ogleda se u recenziranju znanstvenih radova u znanstvenim časopisima. Za časopis Geomechanics and Geoengineering: An International Journal obavio je tri (3) recenzije tijekom 2020. Za MDPI časopise (Applied Sciences, Remote Sensing, Minerals, Land, Energies, Water) u razdoblju od 2019. do 2022. obavio je više od petnaest recenzija. Od 2022. recenzent za časopise: "Bulletin of Engineering Geology and the Environment" i "Mining Technology". Usavršavao se na tri (3) znanstvene radionice.
Doc. dr. sc. Jasmin Jug se kontinuirano bavi i stručnim radom pa je u koautorstvu objavio četrnaest (14) stručnih radova u časopisima i zbornicima, te je sudjelovao u istraživanjima i izradi preko stotinjak stručnih izvješća, elaborata, studija i projekata iz područja geotehnike, geofizike i rudarstva. Član je Hrvatskog geotehničkog društva (HGD) i Međunarodnog društva za mehaniku stijena (ISRM). Aktivno se koristi engleskim (B2) i njemačkim (B1) jezikom. Oženjen, otac dvojice sinova.