Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Vrednovanje obrazovnog procesa

Kategorija: O fakultetu

STUDENTSKE ANKETE

Osnovna metoda koju Sveučilište u Zagrebu koristi u svrhu vrjednovanja obrazovnog procesa jest primjena anketnih upitnika za studente. Rad svojih nastavnika studenti procjenjuju putem Ankete za procjenu nastavnika, a zadovoljstvo cjelokupnim iskustvom studiranja može se procijeniti putem anketnih upitnika za vrjednovanje studija u cjelini. Obje vrste anketa provode se kontinuirano i to prema pripadajućim planovima provedbe (http://www.unizg.hr/vrjednovanje-ankete)

Anketa za procjenu nastavnika
Anketa za vrednovanje studija u cjelini
Dodatne metode vrednovanja


On-line ankete

- na kraju svakog semestra studentima je putem ISVU-a omogućeno ispunjavanje potpuno anonimne studentske on-line anketa za procjenu nastavnika; u slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, studenti mogu kontaktirati Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom GFV-a


Rezultati studentskih anketa

Sveučilište u Zagrebu ciklički provodi i objavljuje rezultate ankete čiji je cilj omogućiti studentima vrjednovanje rada nastavnika. Od ak. god. 2011./2012. svaka sastavnica je obvezna jedanput u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom papir-olovka.

Rezultati ankete za procjenu nastavnika na razini SuZ-a
Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika ljetni semestar 2015-2016.pdf
Izvješće o provedenoj anketi za procjenu nastavnika zmski semestar 2015-2016.pdf

Rezultati ankete za vrjednovanje studija u cjelini na razini SuZ-a


DODATNE METODE OSIGURAVANJA KVALITETE OBRAZOVNOG PROCESA

E-učenje na Sveučilištu u Zagrebu

- dopirnos nastavnika u e-učenju vrjednuje se prema uputama Odbora za nastavu
- vrjednovanje nastavnikovoga doprinosa u e-učenju provodi PUK, u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete GFV-a


Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)

- obuhvaćeni su podaci o nastavnim programima, upisima, studentima, ispitima, završetku studija te kadrovima


MOZVAG – preglednik studijskih programa

- Omogućava uvid u odobrene studijske programe u Republici Hrvatskoj