Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Tehnička mehanika

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Tehnička mehanika

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Savladati osnovne pojmove iz statike, kinematike i dinamike materijalne točke i krutog tijela.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Statika- Osnovno o statičkim veličinama (sili, momentu sile na točku i os, paru sila) . Konkurentni i opći sustavi sila u ravnini i prostoru, rezultirajuće djelovanje. Uvjeti ravnoteže proizvoljnog sustava sila u ravnini i prostoru. Grafički postupci kod analize ravnoteže konkurentnog i općeg ravninskog sustava sila. Sustav paralelnih sila, težište, distribuirane sile. Ravnoteža krutog tijela u ravnini, spojevi, određivanje sila u spojevima . Ravnoteža krutog tijela u prostoru, spojevi, određivanje sila u spojevima u prostoru. Složeni ravninski sustavi. Rešetke. Unutarnje sile u presjeku (u ravnini i prostoru). Dijagrami unutarnjih sila kod ravninskih štapnih sustava. Trenje, ravnoteža užeta, lančanica. Kinematika točke (vrste gibanja, zakon gibanja , brzina, ubrzanje, ). Kinematika krutog tijela (vrste gibanja), mehanizmi (planovi brzina,ubrzanja, pomaka). Dinamika materijalne točke:diferencijalne jednadžbe gibanja, D´Alambertov princip, zakon impulsa, energetski zakoni.

Stjecanje znanja za određivanje unutarnjih sila u statički određenim sustavima što je baza za dimenzioniranje konstruktivnih elemenata i stjecanje znanja o osnovnim pojmovima i zadaćama iz područja kinematike točke i krutog tijela i dinamike materijalne točke.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Suradnik: Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.


Literatura:

Obavezna:

Pisani materijali sa predavanja, dostupni na stranicama Moodle e-learning sustava.

Preporučena:

[1] Kiričenko, A. :Tehnička mehanika I, II, III (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu), pbi d.o.o Zagreb,1990.,1996.,1997.
[2] Werner, H.: Mehanika I-Statika,Hsgi, 2007.