Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Tehnička mehanika

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Tehnička mehanika

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Savladati osnovne pojmove iz statike, kinematike i dinamike materijalne točke i krutog tijela.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Statika- Osnovno o statičkim veličinama (sili, momentu sile na točku i os, paru sila) . Konkurentni i opći sustavi sila u ravnini i prostoru, rezultirajuće djelovanje. Uvjeti ravnoteže proizvoljnog sustava sila u ravnini i prostoru. Grafički postupci kod analize ravnoteže konkurentnog i općeg ravninskog sustava sila. Sustav paralelnih sila, težište, distribuirane sile. Ravnoteža krutog tijela u ravnini, spojevi, određivanje sila u spojevima . Ravnoteža krutog tijela u prostoru, spojevi, određivanje sila u spojevima u prostoru. Složeni ravninski sustavi. Rešetke. Unutarnje sile u presjeku (u ravnini i prostoru). Dijagrami unutarnjih sila kod ravninskih štapnih sustava. Trenje, ravnoteža užeta, lančanica. Kinematika točke (vrste gibanja, zakon gibanja , brzina, ubrzanje, ). Kinematika krutog tijela (vrste gibanja), mehanizmi (planovi brzina,ubrzanja, pomaka). Dinamika materijalne točke:diferencijalne jednadžbe gibanja, D´Alambertov princip, zakon impulsa, energetski zakoni.

Stjecanje znanja za određivanje unutarnjih sila u statički određenim sustavima što je baza za dimenzioniranje konstruktivnih elemenata i stjecanje znanja o osnovnim pojmovima i zadaćama iz područja kinematike točke i krutog tijela i dinamike materijalne točke.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Suradnik: Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.


Literatura:

Obavezna:

Pisani materijali sa predavanja, dostupni na stranicama Moodle e-learning sustava.

Preporučena:

[1] Kiričenko, A. :Tehnička mehanika I, II, III (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu), pbi d.o.o Zagreb,1990.,1996.,1997.
[2] Werner, H.: Mehanika I-Statika,Hsgi, 2007.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+