Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Kemijski praktikum

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Kemijski praktikum

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Približiti nastavu kemije studentima, poboljšati razumijevanje kemije i praktičnim radom u laboratoriju upoznati osnovne načine i mogućnosti kemijskih ispitivanja najvažnijih svojstava i promjena u tlu i vodi.


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: U kemijskom praktikumu su obuhvaćeni osnovni eksperimentalni i analitički postupci iz kemijske prakse s kojima se mogu susresti tehničari nekemijske struke. Vježbama se osnovnim laboratorijskim operacijama i priborom, volumetrijskim i gravimetrijskim, te instrumentalnim ispitivanjima, obrađuju dijelovi kemije izravno povezani s problemima u okolišu – ravnoteža kiselina-baza, pH, homogeni i heterogeni sustavi, disperzni i koloidni sustavi, izmjena iona, kromatografija, svojstva vode. Svaka vježba sadrži kratki uvodni pregled kojim se student podsjeća na teoretske osnove teme uz detaljan opis postupka i tumačenje rezultata.

Razvijaju se osnovne vještine rada u kemijskom laboratoriju, te ocjenjuje točnost i preciznost dobivenih rezultata kemijskih analiza vode, tla i prirodnih materijala. Na temelju rezultata analiza s razumijevanjem će se isti interpretirati, te koristiti pri rješavanju problema u inženjerstvu okoliša.

3 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Interna skripta (Kemijski praktikum, doc. dr. sc. Predrag Tepeš)
[2] Levačić, E.: Laboratorijski praktikum za geotehničare - Skripta iz kemijskih laboratorijskih vježbi, Geotehnički fakultet, 2005.

Preporučena:

[1] Filipović, I., Sabioncello, P.: Laboratorijski priručnik, I/III; Školska knjiga, Zagreb, 1988.
[2] Perić, B., Sablić, L.: Vježbe iz opće i anorganske kemije, I., II. - skripta; Tehnološki fakultet, Split, 1994., 1996.
[3] Kaštelan-Macan, M.: Analitička kemija, I/II; Tehnološki fakultet, Zagreb, 1991.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+