Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Kemijski praktikum

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Kemijski praktikum

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Približiti nastavu kemije studentima, poboljšati razumijevanje kemije i praktičnim radom u laboratoriju upoznati osnovne načine i mogućnosti kemijskih ispitivanja najvažnijih svojstava i promjena u tlu i vodi.


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: U kemijskom praktikumu su obuhvaćeni osnovni eksperimentalni i analitički postupci iz kemijske prakse s kojima se mogu susresti tehničari nekemijske struke. Vježbama se osnovnim laboratorijskim operacijama i priborom, volumetrijskim i gravimetrijskim, te instrumentalnim ispitivanjima, obrađuju dijelovi kemije izravno povezani s problemima u okolišu – ravnoteža kiselina-baza, pH, homogeni i heterogeni sustavi, disperzni i koloidni sustavi, izmjena iona, kromatografija, svojstva vode. Svaka vježba sadrži kratki uvodni pregled kojim se student podsjeća na teoretske osnove teme uz detaljan opis postupka i tumačenje rezultata.

Razvijaju se osnovne vještine rada u kemijskom laboratoriju, te ocjenjuje točnost i preciznost dobivenih rezultata kemijskih analiza vode, tla i prirodnih materijala. Na temelju rezultata analiza s razumijevanjem će se isti interpretirati, te koristiti pri rješavanju problema u inženjerstvu okoliša.

3 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Interna skripta (Kemijski praktikum, doc. dr. sc. Predrag Tepeš)
[2] Levačić, E.: Laboratorijski praktikum za geotehničare - Skripta iz kemijskih laboratorijskih vježbi, Geotehnički fakultet, 2005.

Preporučena:

[1] Filipović, I., Sabioncello, P.: Laboratorijski priručnik, I/III; Školska knjiga, Zagreb, 1988.
[2] Perić, B., Sablić, L.: Vježbe iz opće i anorganske kemije, I., II. - skripta; Tehnološki fakultet, Split, 1994., 1996.
[3] Kaštelan-Macan, M.: Analitička kemija, I/II; Tehnološki fakultet, Zagreb, 1991.