Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Pravo i okoliš

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Pravo i okoliš

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s problematikom primjene prava u zaštiti okoliša, stjecanja potrebnih znanja i vještina.


Izvedba:

  • 45 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Pojam prava okoliša. Definicije prava okoliša. Temelji prava okoliša: formalni i materijalni izvori prava okoliša Problemi okoliša. Etika okoliša i etičke osnove prava okoliša. Međunarodno pravo okoliša. Međunarodni propisi iz zaštite okoliša i njihova obveznost za nacionalne propise. Zakon o zaštiti okoliša. Načela zaštite okoliša iz zakona o zaštiti okoliša i zakona o zaštiti prirode. Pravila tumačenja prava okoliša. Izrada propisa zaštite okoliša; pojam i metode nomotehnike. Interpretacija pravnih propisa. Ustav. Korpus nacionalnog prava okoliša. Nacionalni propisi iz zaštite okoliša. Načini primjene prava okoliša. Podjela nacionalnog prava okoliša. Propisi o sastavnicama okoliša. Obvezni i neobvezni instrumenti zaštite okoliša. Administracija zaštite okoliša. Upravni postupak kao način primjene prava okoliša (opći i posebni upravni postupci). Sudjelovanje javnosti kao pravna obveza u zaštiti okoliša. Pravni okvir Europske unije u zaštiti okoliša. Pravne obveze Hrvatske u približavanju Europi (smjernice Europske unije). Pravni aspekti nekih karakterističnih instrumenata zaštite okoliša vezanih za industriju i graditeljstvo (procjena utjecaja na okoliš, okolišne dozvole, okolišna odgovornost).

Razumijevanje prava okoliša, razvijanje znanja i vještina za primjenu prava okoliša u okviru inženjerskog bavljenja problematikom, upoznavanje s načinima ostvarenja prava i dobivanja dozvola temeljem pravnih propisa iz zaštite okoliša u području industrije, graditeljstva i rudarstva, upoznavanje s radom administracije zaštite okoliša.

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Mario Šiljeg
Suradnik: dr.sc. Damir Rumenjak


Literatura:

Obavezna:

[1] Lončarić-Horvat, O. (ur.): Osnove prava okoliša, Organizator, Zagreb, 1997.
[2] Propisi zaštite okoliša na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja graditeljstva i
Ministarstva kulture
[3] Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 97/09)

Preporučena:

[1] Keller D.R. (ed.):Environmental Ethics-the Big Questions, Wiley-BlackWell, Malden, 2010.
[2] Glasbergen, P., Sloep, P., Blowers, A.: Environmental Policy in an International Context -Perspectives and Conflicts, Arnold, 1996.
[3] Vuković, M.: Interpretacija pravnih propisa, Školska knjiga, Zagreb, 1953.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+