Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Primijenjena statistika

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Primijenjena statistika

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovnim statističkim metodama i njihovom primjenom u geoinženjerstvu.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Empiričke distribucije: empirički podaci i statističko obilježje, distribucija frekvencija, aritmetička sredina, varijanca, momenti;
Korelacija i regresija: dvodimenzionalno statističko obilježje, dijagram disperzije, Gaussova metoda najmanjeg kvadrata i pravac regresije, kovarijanca, koeficijent korelacije, jednadžba analize varijance;
Vjerojatnost: slučajni događaj i definicija vjerojatnosti, algebra događaja, nezavisni događaji, uvjetna vjerojatnost i
Bayesova formula;
Slučajna varijabla: funkcija vjerojatnosti i funkcija distribucije, očekivana vrijednost, varijanca, momenti. Diskretna slučajna varijabla, binomna i Poissonova razdioba. Kontinuirana slučajna varijabla, Gaussova, logaritamskonormalna i gama razdioba;
Testiranje hipoteze: pojam statističke hipoteze i njeno testiranje, područje prihvaćanja hipoteze, područje signifikantnosti, vrsta pogrešaka i jakost testa, χ2 -kvadrat, T i F test;
Procjena parametra distribucije: slučajni uzorak, intervalne procjene očekivanja i disperzije, preciznost i pouzdanost procjene, dimenzioniranje uzorka.

Obrada podataka, statistička analiza i interpretacija rezultata. Rješavanje problema iz oblasti inženjerstva okoliša primjenom statističkih metoda.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Sanja Kovač, Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1]Pfaff, S: Osnove statistike, Sveučilište u Zagrebu, Element, 2012.

Preporučena:

[1] Pauše, Ž.: Vjerojatnost, Školska knjiga, Zagreb, 1988.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+