Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Fizika 2

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Fizika 2

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Predmet predstavlja nužni prirodoslovni temelj suvislom ostvarenju izobrazbe u okvirima predmeta iz područja tehnike. Cilj predmeta je usvajanje općih prirodoslovnih polazišta za sve posebne predmete iz tehnike u kojima su nužna elementarna znanja iz harmonijskog titranja, mehaničkih valova i osnova termodinamike. Cilj predmeta je i spoznaja o jedinstvenom kauzalnom ustrojstvu prirode.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Harmonijsko titranje mehaničkih sustava koji titraju pod djelovanjem elastične sile te momenta elastičnih sila. Jednadžba gibanja harmonijskog oscilatora (HO). Elongacija, brzina i ubrzanje pri harmonijskom titranju. Energija HO. Matematičko i fizikalno njihalo. Gušeno titranje. Prisilno titranje.
Transverzalni i longitudinalni valovi. Transverzalni harmonijski val u jednodimenzionalnom kontinuumu. Fazna brzina. Transmisija i refleksija transverzalnog harmonijskog vala na spojištu dva jednodimenzionalna kontinuuma različite linijske gustoće. Snaga harmonijskog vala. Interferencija sinusnih valova iz dva izvora. Stojni valovi.
Veličine stanja. Toplinsko rastezanje i širenje. Plinski zakoni. Jednadžba stanja idealnog plina. Temperatura, toplina i prvi zakon termodinamike. Adijabatski proces za idealni plin. Poissonova jednadžba. Rad idealnog plina pri izoprocesima. Toplinski kapaciteti. Kružni procesi. Carnotov proces. Drugi zakon termodinamike. Vođenje topline.

Predmet ima za cilj upoznati studenta s osnovnim principima harmonijskog titranja, mehaničkih valova i termodinamike, kao i stjecanje vještine da se oni prepoznaju i kompetentno primijene pri rješavanju problema u posebnim tehničkim disciplinama.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivan Hip
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Hip, I., Petric, M.: Materijali za kolegij Fizika II. u sustavu za e-učenje (Merlin), Geotehnički fakultet, Varaždin, 2017.

Preporučena:

[1] Kranjčec, M.: Mehaničko titranje, GFV, 2006. – skripta u PDF formatu (dostupna preko sustava za e-učenje)
[2] Kranjčec, M.: Mehanički valovi, GFV, 2006. – skripta u PDF formatu (dostupna preko sustava za e-učenje)
[3] Kulišić, P.: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1987.