Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Geodezija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geodezija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih teoretskih znanja o geodeziji i njenim područjima primjene u praksi.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Definicija i podjela geodezije. Koordinatni sustavi. Vezne relacije između sustava elipsoidnih i Kartezijevih koordinata na elipsoidu (kompjuterski programi). Sustav ravninskih nereduciranih i reduciranih koordinata i njihova veza s elipsoidnim koordinatama (kompjuterski program). Mjerenje horizontalnih pravaca (kuteva) i zenitnih duljina. Instrumentarij za mjerenja horizontalnih pravaca i zenitnih duljina. Sustavi visina. Geometrijski nivelman-podjela i točnost mjerenja. Instrumentarij za mjerenje visinskih razlika. Računanja visinskih razlika i izjednačenje nivelmanskih vlakova i mreža. (kompjuterski programi). Geodetske mreže. Prikupljanja podataka (uže/šire područje) terestričkim i GPS metodama. Što je plan i karta. Osnovni elementi vezani uz objekt. Priprema elemenata (pravaca, dužina, visinskih razlika i koordinata) s projekta za prijenos na teren. Metode iskolčenja objekata, kontrolna mjerenja i kontrola iskolčenih veličina. Geodetski radovi pri projektiranju i iskolčenju kanalske i putne mreže u melioracijama i komasacijama zemljišta, prometnicama i željeznicama. Katastar, katastarski planovi i posjedovni list. Zemljišna knjiga (Gruntovnica), gruntovna mapa, zemljišno knjižni izvadak (posjedovnica „A“, vlastovnica „B“ i teretovnica „C“).
Katastar vodova. Vrste vodova, načini snimanja vodova i njihovo prikazivanje na planovima te priprema za GIS.

Prikaz Zemljine površine na katastarskim planovima i topografskim kartama kroz različite sustave koordinata. Upoznavanje i rad s raznovrsnom geodetskom opremom i prikupljanje informacija o obliku i veličini pojedinih objekata na terenu te njihovo prikazivanje na geodetskim podlogama. Rad s različitom projektnom dokumentacijom i njen prijenos na teren metodama iskolčenja. Računanja površina, i kubatura iskopa i nasipa. Primjena geodetskih metoda kod pomaka i deformacija terena i objekata: aliniranje, klinometrija, inklinometrija, mikro-triangotrilateracija i sl.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Milan Rezo
Suradnik: Ivan Težak, dipl.ing.geot., Dr.sc. Nikola Kranjčić, mag.ing.geod. et geoinf.


Literatura:

Obavezna:

[1] Rezo, M.: Geodezija u geotehnici, interna skripta, Geotehnički fakultet Varaždin, 2007.

Preporučena:

[1] Bašić, T.: Državna izmjera, interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb, 2008.
[2] Bačić, Ž., Bašić, T.: Satelitska geodezija, interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb, 1999.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+