Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Otpornost materijala

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Otpornost materijala

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa metodama proračuna čvrstoće, krutosti i stabilnosti inženjerskih konstrukcija.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Opći pristup rješavanju problema u znanosti o otpornosti materijala; Osnovne pretpostavke i elementi proračuna; Vanjske i unutarnje sile. ; Analiza naprezanja.; Analiza deformacija.; Aksijalno opterećenje štapova; Veza između naprezanja i deformacija.; Smicanje (odrez).; Geometrijske karakteristike ravnih presjeka.; Torzija štapova; Savijanje ravnih štapova; Deformacija ravnog štapa; Koso savijanje; Teorije čvrstoće; Statički neodređeni nosači; Složeno opterećenje štapova; Izvijanje, gubitak elastične stabilnosti.

Sposobnost rješavanja različitih inženjerskih problema u području mehanike deformabilnog tijela, te posebno sposobnost za dimenzioniranje inženjerskih konstrukcija.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Suradnik: Filip Dodigović, dipl.ing.građ., dipl.ing.geot.


Literatura:

Obavezna:

[1] Materijali sa predavanja dostupni u sustavu Moodle e-learning
[2] Šimić, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
[3] Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Preporučena:

[1] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
[2] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći II, Golden marketing, Zagreb, 1999.