Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Mehanika fluida

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mehanika fluida

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje s fizikalnim osnovama mehanike fluida koje su neophodne za shvaćanje i rješavanje konkretnih tehničkih problema koji se pojavljuju u predmetima na višim godinama studija.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Hidrostatika: fizikalna svojstva fluida - gustoća i stlačivost tekućina i plinova; svojstva hidrostatičkog tlaka; izotropnost; skalarno polje; osnovna jednadžba hidrostatike; rješenja osnovne jednadžbe hidrostatike za najjednostavnije slučajeve, poseban osvrt na polje sile teže i nestlačivi fluid; rezultantna sila uslijed djelovanja hidrostatičkog tlaka na ravne i zakrivljene površine - iznos i hvatište; uzgon.
Hidrodinamika: kontrolni volumen - Lagrangeov i Eulerov pristup, polje brzina; jednadžba kontinuiteta; Eulerova jednadžba; izvod, interpretacija i ograničenja kod primjene Bernoullijeve jednadžbe.
Hidraulika: tečenje u cijevima, energijska jednadžba, linijski i lokalni gubici, tečenje u otvorenim koritima, tečenje u poroznom mediju.

Sinteza i produbljivanje znanja iz matematike, fizike i tehničke mehanike. Uočavanje i kvalitativna analiza problema iz mehanike fluida. Sposobnost računskog rješavanja problema iz mehanike fluida i pravilna interpretacija rezultata.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivan Hip
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Hip, I., Petric, M.: Materijali za kolegij Mehanika fluida u sustavu za e-učenje (Merlin), Geotehnički fakultet, Varaždin, 2017.

Preporučena:

[1] Jović, V.: Osnove hidromehanike, Element, Zagreb, 2006.
[2] Pečornik, M.: Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb, 1989.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+