Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Elementi gradnje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Elementi gradnje

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Pružiti uvid (osnovnu informaciju) u cjelokupan proces projektiranja i gradnje (razumjeti logiku gradnje, čimbenike, probleme inženjerskih struka s kojima će budući stručnjaci školovani na GFV surađivati u praksi), radi učinkovite interdisciplinarne suradnje, koja je nužna u praksi.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Osnove inženjerske pismenosti (nacrti u graditeljskom inženjerstvu: vrste nacrta - tlocrt, presjek, pogled, 3D prikaz; obavezni elementi (sastavnica, mjerilo, orijentacija); konvencije s obzirom na namjenu i mjerilo (idejno rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt; detaljni nacrti, urbanistički nacrti), uobičajeni simboli (npr. vrata, stubište, materijali, cjevovodi); logika kotiranja. Graditeljska djelatnost: visokogradnja, niskogradnja; svrha (namjena), logika, osnovni pojmovi. Čovjek kao mjerilo u graditeljstvu. Elementi konstrukcije; logika gradnje. Konstruktivni sustavi: sustavi uobičajeni u visokogradnji; vrlo visoke zgrade .Čimbenici odabira konstrukcije; mogućnosti suvremenih materijala; materijal - konstrukcija - oblik - ekonomičnost ;optimizacija.;
Metode i sustavi građenja (tradicionalni, monolitni, montažni). Organizacija gradnje. Problem reciklaže. Osnovni pojmovi fizike zgrada; toplinska i hidro-izolacija, zaštita od buke, grijanje i klimatizacija; ekonomija i ekologija zgrada: «ekološki održiva gradnja»,. Namjena zgrade; instalacije; kretanje kroz zgradu; horizontalne i vertikalne komunikacije; prilaz zgradi; komunikacije u naselju; promet u gibanju i mirovanju; gradska infrastruktura;; osnovni pojmovi i problematika urbanizma i prostornog planiranja; utjecaj čovjekovih gradnji na okoliš.

Osnovna tehnička pismenost (inženjerski nacrti); primjena CAD u tehničkom izražavanju; razumijevanje logike konstrukcije i gradnje (uži i širi kontekst).

4 ECTS

Nastavnik: Mirna Amadori, pred.
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Peulić, Đ.: Konstruktivni elementi zgrada I-II, Zagreb, Tehnička knjiga, 1975. (odabrana poglavlja)

Preporučena:

[1] Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden marketing, 2002. (odab.pogl.) [2] Vrkljan, Z.:Oprema građevnih nacrta, Zagreb, 1967.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+