Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Sanitarni problemi okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Sanitarni problemi okoliša

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 4. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa sanitarnim problemima okoliša, te inženjerskim metodama i aktivnostima njihovog rješavanja.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod, održivi razvoj, okoliš i njegove značajke, osnove ekologije, promjene u okolišu i utjecaj na okoliš. Organizacija naselja, urbanizacija, prostor, pritisci na okoliš (tlo, vode, zrak, biosferu, čovjeka). Komunalna infrastruktura. Voda uzročnik bolesti, onečišćenje vode, kakvoća vode. Vodoopskrba, sustavi, glavni dijelovi, upravljanje kakvoćom voda vodoopskrbnog sustava. Otpadne vode, vrste, sastav i porijeklo. Kanalizacija, sistemi, sheme, kanali, padovi. Sanacija kanalizacije problemi s agresivnim vodama. Kućna kanalizacija-dijelovi-ventilacija- priključak. Pročišćavanje i ispuštanje otpadne i oborinskih vode. Uređaj za čišćenje otpadne vode i oborinske vode. Kruti otpad, vrste, sastav, upravljanje i zbrinjavanje krutog otpada. Atmosfera, onečišćenje, problemi i mjere zaštite.
Litosfera, problemi onečišćenja i mjere zaštite. Problemi s energijom. Mjere i postupci zaštite okoliša - zakoni.

Dopunska znanja iz područja očuvanja prirodnih sastavnica okoliša, primjenljiva za sva područja inženjerskog rada.

4 ECTS

Nastavnik: Mr.sc. Barica Kovačev-Marinčić
Suradnik: Doc.dr.sc. Jelena Loborec


Literatura:

Obavezna:

[1] Milanović, Z., Radović, S., Vučić, D.: Otpad nije smeće, Gospodarstvo i okoliš, Zagreb, 2002.
[2] Tušar, B.: Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode, Croatiaknjiga, Zagreb, 2004.
[3] Penzar, B.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, zagreb, 1996.

Preporučena:

[1] Margeta, J.: Oborinske i otpadne vode, teret onečišćenja i mjere zaštite, Građevinsko arhitektonski fakultet u Splitu, 2007.
[2] Ružinski, i Anić Vučinić, A.: Obradaotpadnih voda biljnim uređajima, Zagreb, 2010.
[3] Potočnik, Lay: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, Zagreb, MZOPU, 2002.