Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Geotehnički praktikum 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehnički praktikum 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Upoznati studente s geotehničkim laboratorijem i ispitivanjem uzoraka tla s obradom i interpretacijom podataka prema važećim Hrvatskim normama i preporukama prema Eurocodu 7.


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Pregled i opis uzoraka tla, određivanje fizičko-mehaničkih parametara tla: vlaga u tlu, gustoća tla bez pora, volumna težina tla, određivanje granulometrijskog sastava tla metodom sijanja i areometriranja, određivanje Atterbergovih granica; tečenja (dvije metode) i plastičnosti koherentnog tla, određivanje vršne drenirane i rezidualne posmične čvrstoće izravnim posmikom (pokus tipa CD i reversni), određivanje stišljivosti tla (edometarski test), određivanje vodopropusnosti tla metodama stalnog i padajućeg hidrostatskog tlaka.

Upoznavanje studenata s osnovnim mehaničkim svojstvima tla, naprezanjima u tlu, vodopropusnosti tla, čvrstoći tla na smicanje i deformabilnosti tla.

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Suradnik: Goran Jeftić, dipl.ing.geot.


Literatura:

Obavezna:

[1] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1979.
[2] Roje - Bonacci, T.: Mehanika tla, Split, 2003. [3] Percel, B.: Mehanika tla I i II, Viša geotehnička škola Varaždin, 1982.

Preporučena:

[1] Mayne, P.W., Christopher, B.R., De Jong, J.: Manual on Subsurface Investigations, National Highway Institute, Washington, DC., 2001.
[2] British Standard Instititution (BSI): Site Investigation – British Standard Code of Pratice CP 2001., 2001.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+