Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mehanika tla 1

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mehanika tla 1

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim fizičko-mehaničkim značajkama tla, kao materijala koji služi kao podloga za građenje građevina, kao sredina u kojoj se izvode geotehnički zahvati, i kao materijal od kojeg se grade geotehničke građevine.


Izvedba:

  • 45 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod u mehaniku tla; Fazni odnosi u tlu; Klasifikacija tla; Voda u tlu - propusnost tla; Osnovni pojmovi o naprezanjima; Princip efektivnih naprezanja; Odnos naprezanja i deformacija u tlu; Stišljivost tla - edometarski pokus; Konsolidacija tla - vremenski tok slijeganja; Posmična čvrstoća tla; Plitki temelji.

Stjecanje osnovnih znanja o sastavu, vrstama i klasifikaciji tla, o osnovnim mehaničkim svojstvima tla, o utjecaju podzemne vode, o ukupnim i efektivnim naprezanjima, o vodopropusnosti tla, o tečenju vode kroz tlo, o čvrstoći tla na smicanje, te o stišljivosti tla.

6 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Igor Petrović
Suradnik: Nikola Hrnčić, mag.ing.geoing., mag.ing.aedif.


Literatura:

Obavezna:

[1] Kovačić, D.: Materijali za kolegij Mehanika tla I u sustavu za e-učenje (Moodle), Geotehnički fakultet, Varaždin, http://sax.gfv.hr/moodle/
[2] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
[3] Roje-Bonacci, T: Mehanika tla, Građevinski fakultet Split, IGH Zagreb, Geotehnički fakultet Varaždin, 2003

Preporučena:

[1] Craig, R.F.: Soil Mechanics, Spon Press, London, 1997.
[2] Maksimović, M. M.: Mehanika tla, Građevinska knjiga, Beograd, 2005.