Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

GIS

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: GIS

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Pregled mogućnosti GIS alata i početak osposobljavanja za izradu GIS aplikacija.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Definicija GIS-a. Pregled povijesti GIS-a. Canadian GIS. Svrha GIS-a. Primjeri primjene GIS-a. Potrebni resursi za GIS. Model GIS-a. Tehnike prikupljanja podataka. Način pristupa izrade GIS projekta. Ograničenje GIS-a. Programski paketi - pregled. Geodetski datum. Kartografske projekcije - osnovni tipovi. Koordinatni sustavi. Georeferenciranje. Vrste vektorskih GIS podataka. Vrste rasterskih GIS podataka. Razlike vektorskih i rasterskih podataka. Definicija baze podataka. Povijest baza podataka. RDBMS. Daljinska istraživanja. Satelitski snimci. Prostorne analize. Koraci u GIS projektu. Mobilni GIS. GPS. Kartografija - definicija. Osnovni elementi karte. Međunarodne standardne veličine papira. Mjerilo.

Nakon završenog kolegija student će imati osnovno znanje o GIS alatima i njihovim mogućnostima.

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Suradnik: Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Meaški, Doc.dr.sc. Jelena Loborec


Literatura:

Obavezna:

[1] Biondić, R.: Uvod u GIS (geografski informacijski sustav). Skripta iz predmeta Geografski informacijski sustav. Varaždin, 2010.

Preporučena:

[1] Zeiler, M.: Modeling our World., The ESRI guide to geodatabase design (PDF format)
[2] Oluić, M. : Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira, HAZU i GEOSAT, Zagreb, 2001.
[3] ESRI: Getting started with ArcGIS (PDF format)
[4] ESRI: What is ArcGIS (PDF format)