Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Geotehničke građevine

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehničke građevine

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Osnovno upoznavanje s geotehničkim građevinama. Upoznavanje s vrstama geotehničkih građevina i s geotehničkim problematikama kod izgradnje istih.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Kontakti građevine i temeljne podloge. Geotehničke problematika kod izgradnje iskopina (usjeka, jama, kanala), nasipa, brana, građevine velikih opterećenja silosi, rezervoari, itd. Geotehnički elementi: Temeljna stopa, temeljna traka, duboki temelji, pilot, temeljne ploče, geotehnička sidra, i dr.

Stjecanje osnovnih znanja o geotehničkim građevinama, o problematici izgradnje geotehničkih građevina. Geostatički proračuni geotehničkih građevina.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Krešo Ivandić
Suradnik: Mr.sc. Krešimir Agnezović


Literatura:

Obavezna:

[1] Soldo, B.: Bilješke predavanja Geotehničke građevine, Geotehnički fakultet
[2] Muhovec, I.: Geotehnički radovi i objekti, Geotehnički fakultet, Varaždin, 1999.
[3] Smotczyk, U.: Geotechnical Engineering Handbook, Elements and Structures, John Wiley & Sons, 2003.

Preporučena:

[1] Fell,R., Gregor, P.M., Stapledon, D., Bell, G.: Geotechnical Engineering of Dams, Taylor & Francis, 2005. [2] Day, R.W.: Geotechnical and Foundation Engineering: Design and Construction, McGraw-Hill Professional, 1999.
[3] Koerner, R..M.: Construction and Geotechnical Methods in Foundation Engineering, Mcgraw-Hill College, 1984.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+