Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geotehničko-ekološki zahvati

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehničko-ekološki zahvati

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Geotehničko ekološki zahvati. Geotehničko inženjerstvo u ulozi zaštite okoliša. U cilju koncepta održivog razvoja. Pri nužnim odgovorima zahtjeva današnjice paziti da se ne unište mogućnosti da budućnost odgovori na svoje zahtjeve. Upoznati studente s potrebom gradnje dodatnih sadržaja u cilju poduzimanja mjera zaštite okoliša od neželjena utjecaja gradnje i pogona pojedinih realiziranih sadržaja u prostoru.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 30 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Zakonodavstvo u vezi zaštite okoliša. Gradilišta: sanitarni objekti, bazeni za pranje vozila, taložnice prije ispusta otpadnih i oborinskih voda. Objekti uz prometnice: ograde, snjegobrani, burobrani, vegetacija kao zaštita, zaštita od buke, zaštita od svjetla, prolazi za životinje, potporni zidovi, nasipi, gabioni. Objekti i materijali kod izgradnje odlagališta otpada. Modeliranje procjeđivanja onečišćivača kroz tlo. Zaštita od erozije, biološke gradnje, revitalizacija izgrađenih vodnih sustava, akumulacije, piezometri za praćenje razine i kakvoće vode. Zamjena dosadašnjih geotehničkih zahvata i konstrukcija sa suvremenim konstrukcijama u svrhu zaštite i očuvanja okoliša. Opći značaj geotehničkih objekata. Primjena geotehničkih subdisciplina. Tipični problemi geotehničkog inženjerstva. Povijesni osvrt na geotehničku problematiku prilikom građenja nekih poznatih građevina. Specijalni geotehnički radovi. Suvremeno temeljenje s naglaskom zaštite okoliša. Suvremena geotehnička sidra i piloti s naglaskom zaštite okoliša (podzemlja). Dreniranje - primjeri primjene, utjecaj na okolinu i pravila za izvođenje drenaža. Geosintetici u graditeljstvu. Prikazi primjera primjene geosintetika u niskogradnji i visokogradnji. Regulativa u području primjene geosintetika. Uloga bilja u geotehničkom inženjerstvu: Osvrt na ekološku ravnotežu, Sistematizacija u biologiji, Biljka kao faktor poboljšanja geotehničkih okolnosti. Shema sistematskih kategorija i nekih međukategorija. Hortikultura u geotehničkom inženjerstvu. Geotehnički i hidrotehnički zahvati u posebno značajnim područjima: u parkovima prirode, u nacionalnim parkovima, i sl.

Uočavanje problema i obaveza o važnosti zaštite prirodnih resursa, vode i tla pri svekolikim inženjerskim aktivnostima.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Suradnik: Mr.sc. Krešimir Agnezović


Literatura:

Obavezna:

[1] Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
[2] Soldo, B.: Geotehničko-ekološki zahvati, Geotehnički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Skripta, VŽ, 2010.

Preporučena:

[1] Zbornici skupova u vezi uloge geotehnike u zaštiti okoliša - Geotehnika u funkciji zaštite okoliša, Tuzla 2005.
[2] Testa, S.M.: Reuse and Recycling of Contaminated Soil.
[3] Tolo, W.T.: Remediation Engineering of Contaminated Soils, 2010.