Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Hidrogeologija

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Hidrogeologija

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata Geotehničkog fakulteta Varaždin s podzemnim vodama koje su važan element prirodnog sustava, a važan je za oba smjera nastavnog programa GFV-a.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod. Hidrogeološki ciklus vode i elementi bilance. Padaline. Evapotranspiracija. Otjecanje. Infiltracija. Porijeklo podzemne vode i tipovi vodonosnika. Porozitet. Međuzrnski vodonosnici. Krški vodonosnici. Mineralne i termalne vode. Kretanje podzemne vode - dinamika podzemne vode. Tipovi krških terena. Geomorfološke karakteristike. Krške vodne pojave. Dinamika vode u krškim terenima. Trasiranja podzemnih tokova. Odnos slatke i slane vode. Hidrogeologija krša. Fizička i kemijska svojstva podzemnih voda. Metode hidrogeoloških istraživanja. Zaštita podzemnih voda - opća znanja.

Ovaj predmet je uvod u područje hidrotehnike i usmjeren je na podizanje općih znanja o podzemnim vodama. To je temelj za sve ostale predmete, koji podzemnu vodu tretiraju kao važan element prirodnog sustava.

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Ranko Biondić
Suradnik: Doc.dr.sc. Jelena Loborec


Literatura:

Obavezna:

[1] Bačani, A.: Hidrogeologija I.- Sveučilišni udžbenik, rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 198 str., Zagreb, 2006.
[2] Biondić, B.: Hidrogeologija - interna skripta Geotehničkog fakulteta Varaždin, 1994.

Preporučena:

[1] Miletić, P. & Heinrich-Miletić, M.: Uvod u kvantitativnu hidrogeologiju, 1981.
[2] Pollak, Z.: Hidrogeologija za građevinare, Poslovna knjiga, Zagreb, 1995.
[3] Moore, J.E.: Field Hydrogeology, Lewis publishers US, 2002.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+