Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Analitička kemija okoliša

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Analitička kemija okoliša

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s metodama i tehnikama određivanja kemijskog sastava tvari. Određivanje nekih kemijskih pokazatelja kvalitete vode. Evaluacija analitičkih rezultata.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod. Analitički signali. Analitički proces. Analitička metoda. Uzorak i uzorkovanje. Pogreške. Stehiometrija u analitici. Kalibracijski postupci. Kalibracijski dijagrami. Kemija vodenih otopina. Elektroliti. Kiselina i baze - teorija. Jačina kiselina i baza. Kemijska ravnoteža. Konstanta ravnoteže. Ionski produkt vode. Konstanta produkta topljivosti. Konstanta disocijacije kiselina i baza. Konstanta disocijacije kiselo/baznih parova. Konstante nastajanja kompleksnih iona. Konstanta ravnoteže redoks reakcija. Konstante raspodjele. Stupnjevite konstante ravnoteže. Ionska jakost. Aktiviteti. Titrimetrijske metode analize. Standardne otopine. Točka ekvivalencije. Vrste titracijskih krivulja. Indikatori. Titracija jake kiseline s jakom bazom. Titracijske krivulje za slabe kiseline. Titracijske krivulje za složene kiselo/bazne sustave. Titracijske krivulje polifunkcionalnih kiselina. Primjena neutralizacijskih titracija. Kompleksometrijske titracije. Oksido/redukcijske titracije. Taložne titracije. Ravnoteža kruto-tekuće. Konstanta produkta topljivosti. Taloženje. Otapanje. Neutralizacija. Odjeljivanje kationa. Analitičke skupine. Amfotermni spojevi. Instrumentalne metode analize. Elektromagnetsko zračenje - priroda. Spektar. Interakcija EMZ s atomima i tvarima. Spektroskopije. Atomska spektroskopija. Masena spektrometrija. UV/VIS spoktroskopija. IR spektroskopija. Luminiscencijska spektroskopija. Kromatografija. Faze u kromatografiji. Podjela kromatografskih metoda. GC. LC. Spregnute tehnike. GC/MS. LC/MS. LC/NMR. Beer Lambertov zakon. Ekotoksikologija. Primjena (voda, zemlja, zrak).

Uzorkovanje. Fizikalno-kemijska analiza. Točnost, preciznost i vrednovanje opažanja i mjerenja. Interpretacija rezultata.

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Anita Ptiček Siročić
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Skoog,D.A., West, D.M. Holler, F.J.: Osnove analitičke kemije (prev: Kujundžić, N., Živčić-Alegreti, V., Živković, A.), Školska knjiga Zagreb, 1999.
[2] Skoog,D.A., Holler, F.J., Nieman, T.A.: Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole, Thomson Learning, 1998. (Fifth edition)
[3] Fifield, F.W., Haines, P.J.: Environmental Analytical Chemistry, Blackwell Science, 2000, (second ed.)

Preporučena:

[1] Harris, D.C.: Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Company, 2007. [2] Gill, R.: Modern Analytical Geochemistry,Longman, 1997.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+