Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Eksploatacija mineralnih sirovina

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Eksploatacija mineralnih sirovina

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Upoznati studente sa značajem koje mineralne sirovine imaju u gospodarskom i strateškom smislu u razvoju zemlje, metodama dobivanja mineralnih sirovina, utjecajima eksploatacije na okoliš i postupcima rekultivacije otkopanih prostora.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 20 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod. Općenito o Zemlji (stijene i minerali – postanak i vrste). Mineralne sirovine (vrste i primjena mineralnih sirovina). Obnovljivi izvori energije. Istraživanje mineralnih sirovina (svrha i metode istraživanja). Površinsko dobivanje (vrste površinskih kopova, razrada, otkrivanje ležišta, načini otkopavanja, utovar i transport , oplemenjivanje, odvodnjavanje površinskih kopova, rekultivacija). Podvodno dobivanje. Podzemno dobivanje (otvaranje, priprema, otkopavanje, vjetrenje rudnika, odvodnjavanje i zaštita od prodora vode te plavljenja rudnika). Eksploatacija mineralnih sirovina i zaštita okoliša (utjecaji i opis pojedinih utjecaja eksploatacije mineralnih sirovina na okoliš, mjere i načini smanjenja štetnih utjecaja). Rudraska mjerenja (rudarske karte i planovi, razvoj mjerne i računalne tehnologije). Projektiranje ležišta mineralnih sirovina (rudarski projekti, projektiranje i računalni programi). Tehnologije i budućnost rudarstva (pojam, važnost i podjela, transfer tehnologija, općenito, rudarstvo na početku 21. stoljeća).

Stjecanje znanja iz rudarske struke, a poglavito eksploatacije mineralnih sirovina.

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Josip Mesec
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Mesec, J.: Mineralne sirovine, vrste i načini dobivanja, GF, Varaždin, 2009.

Preporučena:

[1] Abramović, V., Perić, B.: Projektiranje u rudarstvu Šk. Knjiga Zg, 1996.
[2] Herak, M.: Geologija, Šk. Knjiga, Zg, 1990.
[3] Živković, S., Vrkljan, D.: Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, RGN, Zg, 2003.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+