Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Završni rad

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Završni rad

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: -


Izvedba:

  • 0 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 60 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: -

-

5 ECTS

Nastavnik: -
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

-

Preporučena:

-