Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Organizacija građenja

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Organizacija građenja

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje načina izrade projekata organizacije građenja (izrada troškovnika, dokaznica mjera,iskaza materijala, kalkulacije, izrada vremenskih planova izvođenja, histograma radnika i financijskih planova).


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 20 A (auditorne vježbe)
  • 10 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Temeljne postavke organizacije građenja; Projekt; Sustavno promatranje izvođenja projekata; Priprema izvođenja projekata; Projekt organizacije građenja; Smetnje kao utjecajni faktor u upravljanju izvođenja projekata; Dimenzioniranje cijena - kalkulacija; Rizik u proizvodnji; Ovisnost organizacije proizvodnje kalkulacije i rizika u procesima građenja; Organizacijski modeli proizvodnje u građenju; Racionalizacija; Mjerila proizvodnosti građenja Planiranje; Dinamički planovi potrebe resursa; Dinamički planovi potrebe financijskih sredstava.

Organizacija izvođenja radova.

5 ECTS

Nastavnik: Mirna Amadori, pred.
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Lončarić, R.: Organizacija izvedbe graditeljskih projekata, Sveučilište u Zagrebu i HGDI, 1995.

Preporučena:

Lončarić, R.: Građevinarstvo, Viša geotehnička škola Varaždin, 1976.