Idi na glavni sadržaj
<< Povratak na početnu stranicu

Prometnice

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Prometnice

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Stjecanje znanja o najbitnijim elementima osnovnih vrsta prometne infrastrukture, kako u fazi pripreme, tako i u vrijeme građenja i korištenja. Poseban naglasak na mjere zaštite i na postupak izrade odgovarajuće studijsko - projekte dokumentacije.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 20 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Podjela prometa i prometnica. Pojmovnik, tehnička regulativa i zakonodavstvo. Trasiranje i poprečni presjek nekih prometnica. Osnovni projektni elementi i normativi zaštite okoliša. Priprema za zemljane radove i odvodnju, podaci o tlu i građevni materijali. Proračun masa, prijevozi i deponije. Usjeci, zasjeci i iskopi. Normativi za izradu nasipa i posteljice. Asanacijski postupci za usjeke i nasipe. Osnovna mehanizacija za zemljane radove. Tehničke mjere zaštite okoliša, opći i posebni tehnički uvjeti. Gornji ustroji prometnica. Osnove komunalnih i gospodarskih prometnica.

Za učešće u procesu prospekcije i pripreme, te za projektiranje i izvedbu prometnih objekata u osjetljivim ekološkim okolnostima.

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Milan Rezo
Suradnik: Dr.sc. Nikola Kranjčić, mag.ing.geod. et geoinf.


Literatura:

Obavezna:

[1] Legac, I.: Cestovne prometnice I, FPZ, Zagreb, 2006.
[2] Dragčević, V., Rukavina, T.: Donji ustroj prometnica, GF, Zagreb, 2006.
[3] Mikulić, J., Stipetić, A.: Željezničke pružne građevine , IGH, Zagreb, 1999.

Preporučena:

[1] Opći (OTU) i posebni (PTU) tehnički uvjeti za radove na cestama, HC/HAC, Zagreb, 1999.-2001.
[2] Hrvatske norme (HRN), normativi za cestogradnju, Zagreb, 1992.-2005.


Novosti i objave

30. VII. 2020. Partnerstvo na pet projekata u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Autor objave: Ivana Melnjak

Dana 29. srpnja objavljena je Obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju...
+

29. VII. 2020. NATJEČAJ- radno mjesto I.vrste ASISTENT

Autor objave: Štefanija Hrgović

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ Za izbor jednog zaposlenika (m/ž) u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste...
+

28. VII. 2020. Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan

Autor objave: Dubravka Zegnal

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija IO 2020./2021. - rujan
+

24. VII. 2020. Upisi u 1. godinu diplomskog studija Inženjerstvo okoliša

Autor objave: Ivana Melnjak

Svi koraci upisa na diplomski studij Inženjerstvo okoliša objašnjeni su na {{upisi-u-prvu-godinu-studija}}. Za sve dodatne informacije o upisima...
+

24. VII. 2020. Obavijest - radno vrijeme referade - srpanj i kolovoz 2020.

Autor objave: Dubravka Zegnal

Obavijest studentima Zbog godišnjeg odmora, studentska referada ne radi od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2020. godine. Sve potvrde izdaju se do 31....
+

15. VII. 2020. Obavijest o ishodu natječaja

Autor objave: Štefanija Hrgović

Temeljem uvjeta natječaja (NN 67/2020, 10.06.2020.) i traženih kompetencija, u suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste- poslijedoktorand u...
+