Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Prometnice

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Prometnice

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar

Cilj predmeta: Stjecanje znanja o najbitnijim elementima osnovnih vrsta prometne infrastrukture, kako u fazi pripreme, tako i u vrijeme građenja i korištenja. Poseban naglasak na mjere zaštite i na postupak izrade odgovarajuće studijsko - projekte dokumentacije.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 20 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Podjela prometa i prometnica. Pojmovnik, tehnička regulativa i zakonodavstvo. Trasiranje i poprečni presjek nekih prometnica. Osnovni projektni elementi i normativi zaštite okoliša. Priprema za zemljane radove i odvodnju, podaci o tlu i građevni materijali. Proračun masa, prijevozi i deponije. Usjeci, zasjeci i iskopi. Normativi za izradu nasipa i posteljice. Asanacijski postupci za usjeke i nasipe. Osnovna mehanizacija za zemljane radove. Tehničke mjere zaštite okoliša, opći i posebni tehnički uvjeti. Gornji ustroji prometnica. Osnove komunalnih i gospodarskih prometnica.

Za učešće u procesu prospekcije i pripreme, te za projektiranje i izvedbu prometnih objekata u osjetljivim ekološkim okolnostima.

5 ECTS

Nastavnik: {{MR041}}
Suradnik: Doc.dr.sc. Nikola Kranjčić


Literatura:

Obavezna:

[1] Legac, I.: Cestovne prometnice I, FPZ, Zagreb, 2006.
[2] Dragčević, V., Rukavina, T.: Donji ustroj prometnica, GF, Zagreb, 2006.
[3] Mikulić, J., Stipetić, A.: Željezničke pružne građevine , IGH, Zagreb, 1999.

Preporučena:

[1] Opći (OTU) i posebni (PTU) tehnički uvjeti za radove na cestama, HC/HAC, Zagreb, 1999.-2001.
[2] Hrvatske norme (HRN), normativi za cestogradnju, Zagreb, 1992.-2005.