Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geotehnička terenska istraživanja

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geotehnička terenska istraživanja

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar

Cilj predmeta: Edukacija iz područja terenskih geotehničkih istražnih radova s naglaskom na suvremene metode terenskih istraživanja.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Uvod, geotehnička regulativa, preliminarna istraživanja, projektna istraživanja, kontrolna istraživanja, identifikacija tla na terenu.
Geotehnička istraživanja na terenu: rekognosciranje terena, geofizička istraživanja u geotehnici (geoelektričke metode, seizmičke metode, gravimetrijske metode, karotaž bušotina), istražna bušenja Terenska ispitivanja tla: uzimanje uzoraka tla, određivanje otpornosti tla penetracijom (pokusi SPT, SCPT, CPT, CPTU), određivanje posmične čvrstoće tla krilnom sondom, presiometri, dilatometri, probno opterećenje tla, mjerenje razine podzemnih voda i ispitivanje propusnosti tla, terenska ispitivanja gustoće tla, kontrola zbijenosti tla, prikaz rezultata istražnih radova i izrada geotehničkih profila.
Terenska istraživanja stijena: utjecaj pukotina na geotehnička svojstva stijena, metode ispitivanja pukotina i sustava pukotina s posebnim osvrtom na metodu bušenja bez jezgrovanja korištenjem video-endoskopije sa kontinuiranom orijentacijom snimka, faze istraživanja pukotina u geotehničkim istraživanjima, izrada geotehničkog modela po parametru ispucalosti, statičke metode ispitivanja krutosti (hidraulička raspinjača, hidraulički jastuk, probna komora, radijalna presa, sondažni dilatometar), dinamičke metode ispitivanja krutosti, ispitivanje mehaničkih čvrstoća (smicanje u velikoj razmjeri, smicanje po pukotini), ispitivanje naponskih stanja (metoda OBERTI, metoda s centralnom bušotinom, Tincelinova metoda, dinamičke metode istraživanja napona

Stjecanje znanja i vještina projektiranja i izvođenja terenskih geotehničkih istraživanja.
Razvijanje i primjena suvremenih terenskih metoda geotehničkih istraživanja

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Ivanković,T.: Geotehnički istražni radovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2005.
[2] Ivanković,T.: Materijali za kolegij Geotehnička terenska istraživanja u sustavu za e-učenje (Merlin)

Preporučena:

[1] Lama,R.D., Vutukuri,V.S.: Mechanical Properties of Rock
[2] Jumkis, A.R.: Rock Mechanics, 1982.