Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 5. semestar
Preddiplomski studij, Inženjerstvo okoliša, 6. semestar
Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar
Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar
Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 3. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 1. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 3. semestar

Cilj predmeta: Edukacija akademskog sveučilišnog osoblja o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom, te razvoj internetske stranice koja će nuditi javno dostupnu knjižnicu stručnih i edukativnih materijala


Izvedba:

  • 15 P (predavanja)
  • 120 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Cilj predmeta je izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj na institucionalnoj i nacionalnoj razini.
Jedan od vrlo važnih ishoda predmeta je prijedlog nacionalnog dokumenta kojim se jasno određuju standardi i smjernice u razvoju visokoga obrazovanja studentima s invaliditetom.
Takava edukacija preduvjet je postizanja jednakih standarda pristupačnosti visokoga obrazovanja na nacionalnoj razini.

Stjecanje znanja za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj na institucionalnoj i nacionalnoj razini.

5 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

-

Preporučena:

-