Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Buka, vibracija i svjetlosno onečišćenje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Buka, vibracija i svjetlosno onečišćenje

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje pojmova iz područja buke, vibracije i svjetlosnog onečišćenja, usvajanje znanja i vještina koje omogućavaju prepoznavanje utjecaja kod jednostavnijih zahvata u okolišu.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 18 A (auditorne vježbe)
  • 12 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Osnovni principi i definicije. Nastajanje i rasprostiranje zvuka. Definicija zvučnog tlaka, zvučne snage, buke. Definicija „soundscapea“. (2) Parametri, uvjeti i postupci ocjenjivanja djelovanja buke na okoliš i čovjeka. Zakonska regulativa (2) Buka cestovnog prometa (2). Buke pružnog i zračnog prometa (2). Buka
industrijskih pogona i postrojenja (2). Računalni postupci predviđanja razina buke (2). Primjenjivost mjera zaštite od buke. Postupci zaštite od buke okoliša. Osnovni postupci pri projektiranju zaštite od buke (2). Postupci mjerenja buke okoliša (2). Karte buke, akcijski planovi, Evropske smjernice o buci okoliša (2).Pojam vibracija. Mehaničke vibracije. Mehanički parametri (2) Vibracijski sustavi. Prigušeni sustavi. Prisilne vibracije. Složeni odziv (2).Postupci mjerenja vibracija. Nastajanje vibracija u industriji, kontrola i identifikacija izvora. Izolacija od vibracija. (2) Problematika svjetlosnog onečišćenja. Osnovni pojmovi elektromagnetskog zračenja i fotometrije. Fotometrijske veličine (2). Izvori svjetla. Djelovanje svjetlosnog onečišćenja. Mjerenje svjetlosnog onečišćenja.
Izvori umjetnog svjetla (2). Pregled načina modeliranja svjetlosnog onečišćenja. Zakonska regulativa (2)

Vježbe (18): Buka cestovnog prometa - primjer (3); Buka pružnog i zračnog prometa - primjer (3); Buka industrijskog pogona i postrojenja - primjer (3); Računalni postupci predviđanja buke (3); Karta buke na primjeru srednjeg i/ili manjeg grada (3); Analiza svjetlosnog onečišćenja - primjer (3)

Seminarski rad (12): primjera iz prakse vezan uz tematiku predavanja (12).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša • upravljati okolišem na održiv način
• koordinirati i izrađivati studije elaborata zaštite okoliša, studije utjecaja na okoliš
• koordinirati i pripremati dokumentaciju za ishođenje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
• prepoznavanje utjecaja buke, vibracija i svjetlosnog onečišćenja kod jednostavnijih zahvata u okolišu • identificirati na temelju definicije problema temeljnu postavku mogućeg štetnog utjecaja • provesti način procjene
• odabrati moguće načine mjera zaštite od štetnih utjecaja

5 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Stjepan Strelec
Suradnik: Doc.dr.sc. Davor Stanko


Literatura:

Obavezna:

[1] Gaetano Licitra, Noise mapping in the EU, CRC Press, 2013; http://www.crcpress.com/product/isbn/9780415585095
[2] Benz Kotzen, Colin English, Environmental Noise Barriers: A Guide To Their Acoustic and Visual Design, 2009; http://www.amazon.com/Environmental-Noise-Barriers-Acoustic- Visual/dp/0415437083
[3] K. Narisada nad D. Screuder, Light pollution handbook, Springer 2004; http://www.springer.com/astronomy/book/978-1-4020-2665-2
[4] B. Mizon, Light pollution, Springer 2002; http://www.springer.com/astronomy/astronomy%2C+observations+and+techniques/book/978-1-4614-3821-2
[5] Self-study manual on optical radiation measurements, NBS/NIST; http://www.nist.gov/pml/div685/pub/studymanual.cfm

Preporučena:

[1] Nastavni materijali s predavanja i vježbi.