Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Daljinska istraživanja

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Daljinska istraživanja

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Primijeniti osnovna teoretska znanja pri izradi i intepretaciji različitih slikovnih prikaza nastalih daljinskim istraživanjima s ciljem primjene u području geoinženjerstva i zaštiti okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Definicije i područje primjene daljinskih istraživanja. Elektromagnetski valovi. Spektar elektromagnetskog zračenja. Pasivno i aktivno istraživanje. Frekvencije. Interakcija prolaza elektromagnetskih valova kroz atmosferu (2). Instrumenti za terestrička prikupljanja informacija. Kamere, CCD kamere i skeneri (2). Terestričke metode prikupljanja informacija: fotogrametrija, aerofotogrametrija, 3D terestričko i aero lasersko skeniranje. Analiza snimljenih snimaka i njihova primjena (2). Satelitske metode. Orbita satelita. Veličina piksela i mjerilo snimanja. Rezolucija (2). Vrste senzora i korekcija dobivenih podataka (2). Analiza snimka (2). Satelitska altimetrija. Senzori i podaci mjerenja. Primjena podataka u modeliranju terena i topografije mora (2). Satelitska gradiometrija. Satelitske misije s gravimetrijskim podacima. Primjena podataka u primijenjenoj geofizici (4). Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka u geologiji (2). Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka u hidrologiji (2). Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka u poljoprivredi i šumarstvu (2). Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka u prostornom planiranju u skladu sa smjernicama BESTSDI projekta (2). Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka u zaštiti okoliša (2).
Satelitske misije i primjena satelitskih snimaka o stanju zagađenosti zraka (2).
Vježbe (15): Mjerilo. Koordinatni sustav. Rasterski i vektorski prikaz. Georeferenciranje rasterskih podataka i njihova pretvorba u vektorske podatke (2). Terestričko prikupljanje podataka s analizom, izradom i interpretacijom 2D i 3D modela objekata (3). Aerofotogrametrijsko prikupljanje podataka s analizom, izradom i interpretacijom 2D i 3D modela terena (3). Lasersko skeniranje, analiza, izrada i interpretacija 2D i 3D modela objekata i terena (3). Satelitski snimci i filtriranje (2). Primjena, analiza i interpretacija satelitskih snimaka u skladu s BESTSDI projektom (2).

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• prikupiti, analizirati, vizualizirati i riješiti srednje složene zadatke vezane uz daljinska istraživanja u području geotehničkog inženjerstva okoliša; primijena terestričkih, aerofotogrametrijskih snimaka i skeniranih podataka te njhova intepretacija i implementacija s brojčanim vrijednostima iz baza podataka u različite tematske GIS-ove; analizirati i primijeniti satelitske snimke iz različitih misija s raznovrsnim senzorima koji prikupljaju podatke s ciljem njihovih primjena u: geofizici, geologiji, hidrotehnici, poljoprivredi i šumarstu, prostornom planiranju i zaštiti okoliša, procjenama o kvaliteti zraka
• prepoznati mogućnosti daljinskih istraživanja
• upoznati i koristiti instrumentalnu tehniku za prikupljanje prostornih informacija u daljinskim istraživanjima
• odabrati i primijeniti metode snimanja sukladno zahtjevima istraživanja
• primijeniti teorijska znanja u praktičnim vježbama
• nacrtati objekte i reljef u 2D i 3D prikazu
• analizirati i interpretirati rezultate daljinskih istraživanja
• integrirati podatke s različitim tematskim GIS-ovim

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Milan Rezo
Suradnik: Dr.sc. Nikola Kranjčić, mag.ing.geod. et geoinf.


Literatura:

Obavezna:

[1] Oluić, M.: Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira: sateliti, senzori, primjena. HAZU i Geosat, Zagreb, 2001. [2] Kraus, K.: Fotogrametrija. Osnove i standardni procesi. Synopsis Zagreb, 1.-390. 2006.

Preporučena:

[1] Fundamentals of Remote Sensing. A Canada Centre for Remote Sensing. Remote Sensing Totorial 1-258. [2] Noam Levin: Fundamentals of Remote Sensing, 1.-225.