Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Eksploatacija podzemnih voda

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Eksploatacija podzemnih voda

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 1. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za projektiranje, izradu, testiranje, monitoring i održavanje zdenaca za vodoopskrbu i za druge namjene; osposobiti studente za proračun hidrogeoloških parametara vodonosnika i hidrauličkih karakteristika zdenca na temelju podataka pokusnog crpljenja zdenca.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 25 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod - zdenci: vrste, namjena, konstrukcija; Kaptiranje izvora (2). Projektiranje zdenaca za vodoopskrbu: podloge, definiranje dimenzija zdenca, izbor filtra, zasipa i materijala zdenca. Zdenci za druge namjene (4). Izrada zdenaca: metode bušenja, ugradnja, osvajanje, dezinfekcija zdenca (4). Pokusno crpljenje zdenaca: testiranje vodonosnika (aquifer test), testiranje zdenca (step test), piezometri, piezometarske mreže, uređaji za mjerenje razine podzemne vode i crpne količine, crpke (2). Radijalan tok: jednadžbe stacionarnog i nestacionarnog tečenja podzemne vode prema zdencu u zatvorenom, poluzatvorenom i otvorenom vodonosniku neograničenog prostiranja, zdenci u blizini hidrauličkih granica, nepotpuni zdenci, grupe zdenaca – crpilišta (5). Određivanje hidrogeoloških parametara vodonosnika na osnovi podataka pokusnog crpljenja zdenca: Thiemova, Theisova, Jacobove, Waltonova, Dupuitova, Boultonova i Neumanova metoda; superpozicija sniženja, imaginarni zdenci (6). Hidraulika zdenca: ukupno sniženje u zdencu, turbulentni gubici zdenca, specifični kapacitet, specifično sniženje, efikasnost, dopušteno sniženje i kapacitet eksploatacijskog zdenca (4). Starenje zdenaca: uzroci i metode dijagnoze starenja, metode rehabilitacije, monitoring i održavanje zdenaca (3).
Auditorne vježbe (25): Primjeri izrade projekta zdenaca (5). Primjeri proračuna hidrogeoloških parametara vodonosnika na osnovi podataka pokusnog crpljenja zdenca: Thiemova, Theisova, Jacobove, Waltonova, Dupuitova, Boultonova i Neumanova metoda. Analiza rezultata (10). Primjeri proračuna hidrauličkih karakteristika zdenca na temelju podataka step testa. Analiza rezultata (6). Izrada izvještaja i elaborata o provedenim radovima i istraživanjima (2). Kolokviji (2).
Terenske vježbe (5): Stručni obilazak nekog crpilišta i eventualno radilišta izrade zdenca (5).

• izraditi program, provoditi istraživanja i interpretirati rezultate istraživanja vodnih resursa
• ocijeniti kvalitativno i kvantitativno stanje površinskih i podzemnih voda
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u planiranju, projektiranju, nadzoru izvođenja i upravljanju melioracijskim i regulacijskim sustavima, te sustavima vodoopskrbe i odvodnje
• nabrojiti vrste zdenaca i objasniti
• oblikovati i predložiti projekt zdenca
• osmisliti program pokusnog crpljenja
• izračunati vrijednosti hidrogeoloških parametara vodonosnika na osnovi podataka pokusnog crpljenja i na temelju njih vrjednovati vodonosnik
• proračunati hidrauličke karakteristike, dopušteno sniženje i kapacitet eksploatacijskog zdenca
• preporučiti režim crpljenja, monitoring i način održavanja eksploatacijskog zdenca

5 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Ivan Kovač
Suradnik: Mr.sc. Barica Kovačev-Marinčić


Literatura:

Obavezna:

[1] Grđan, D. (2002.): Teorija filtracija podzemnih voda i primjena. Interna skripta. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin.
[2] Miletić, P. i Heinrich-Miletić, M. (1981.): Uvod u kvantitativnu hidrogeologiju. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Studij geotehnike Varaždin. NIŠRO Varaždin.
[3] Zelenika, M. (1995.): Tehnologija izrade bušotina. Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin.

Preporučena:

[1] Driscoll, F.G. (1986.): Groundwater and Wells. Johnson Filtration System Inc., St. Paul, Minnesota.
[2] Bačani, A. (2006.): Hidrogeologija I. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
[3] Batu, V. (1998.): Aquifer Hydraulics. John Willey & Sons, New York.
[4] Houben, G. & Treskatis C. (2007.): Water Well Rehabilitation and Reconstruction. McGraw Hill, New York..