Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Energetska učinkovitost

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Energetska učinkovitost

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar

Cilj predmeta: Naučiti osnovne principe gospodarenja energijom i primjene mjera energetske učinkovitosti.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod: potrošnja energije po sektorima; zgradarstvo, industrija, transport; zakonodavno okruženje (2); Sustavno gospodarenje energijom, prikupljanje i analiza podataka o potrošnji energije i vode, uloga energetskog managera i timova za energetsku učinkovitosti, utjecaj ponašanja na potrošnju energije (4); Potrošnja energije u zgradarstvu: osnove termotehnike, sustavni pristup projektiranju; „zelene zgrade“, „skoro nul“ energetske zgrade, energetske bilance, granice sustava(4); Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada (4); Tipske mjere za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu(4); Tipske mjere za povećanje energetske učinkovitosti u industriji(4); Financiranje mjera energetske učinkovitosti (4); Nacionalni akcijski plan za povećanje energetske učinkovitosti i programi gospodarenja energijom (4);
Vježbe (15): Proučavanje konktretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• izraziti osnovne principe sustavnog gospodarenja energijom u građevinama i industriji te važnost i način provedbe mjera energetske učinkovitosti
• koristiti metodologiju sustavnog gospodarenja energijom
• predvidjeti utjecaj potrošnje energije na ukupne troškove poslovanja
• predvidjeti utjecaj ponašanja na potrošnju energije
• primjeniti tipične mjere za povećanje energetske učinkovitosti
• koristiti EU regulativu i hrvatsko zakonodavstvo u području energetske učinkovitosti i OIE
• opisati svrhu i važnost energetskog pregleda i certificiranja zgrada
• objasniti financijske modele za primjenu mjera energetske učinkovitosti

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Robert Pašičko
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

[1] Pavković, B., Zanki, V. (Ur.): Priručnik za energetsko certificiranje zgrada, UNDP, 2010
[2] Morvaj, Z; Sučić, B., Zanki, V., Čačić, G.: Priručnik za provedbu energetskih pregleda zgrada, UNDP, 2010
[3] Morvaj, Z., Gvozdenac, D.: Applied Industrial Energy and Environmental Management,October 2008, Wiley-IEEE Press
[4] Zanki, V., et al.: Tipske mjere za povećanje energetske efikasnosti u kućanstvima, UNDP, 2009
[5] Čačić, G; Priručnik za tjednu i dnevnu analizu i interpretaciju podataka o potrošnji energije, UNDP, 2010

Preporučena:

-