Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Geokemija tla

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Geokemija tla

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti studente za monitoring, analizu i interpretaciju osnovnih geokemijskih pokazatelja u tlu za potrebe inženjerstvaokoliša i upravljanje vodnim resursima.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod- porijeklo tla i uloga u inženjerstvu okoliša (2). Sastav tla (mineralni sastav, organski sastav, mikroorganizmi, tekuća i plinska faza, radionuklidi)(2). Svojstva tla (fizička, kemijska)(4), Tipovi tala i klasifikacija (2). Kakvoća tla i pokazatelji (2). Degradacija tla (2). Izvori onečišćenja tla (2). Mehanizmi zagađenja i interakcija između tla i zagađivača (2). Alteracije, transformacije i pokretanje kemijskih promjena u tlu (4). Motrenje kakvoće tla i planiranje motrenja (2). Remedijacija tla, planiranje i realizacija (2). Zakonska regulativa RH i EU o zaštiti kakvoće tla (1). Kolokvij (1).
Laboratorijske vježbe (15): Prikupljanje, konzerviranje i skladištenje uzoraka tla, odabir reprezentativnog uzorka (2). Određivanje pH reakcije tla (voda, KCl) (2). Određivanje sadržaja humusa u tlu bikarbonatnom metodom po Tjurinu (2).Određivanje pristupačnog fosfora i kalija Al metodom (2). Određivanje aniona u tlu (NO3, NO2 i NH4) po Nessleru, po Riehmu (2). Određivanje sadržaja karbonata u tlu (2). Određivanje TOC-a i TN u tlu (3) .

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• koordinirati i surađivati u izradi studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša
• izraditi geostatističke prostorne analize promjene koncentracije onečišćivača
• izraditi karte prirodne i specifične ranjivosti i rizika podzemnih voda
• primijeniti geokemijske metode u istraživanju vodnih resursa i tla
• koordinirati i sudjelovati radu timova za rješavanje problema gospodarenja otpadom
• primijeniti osnove geokemije tla u inženjerstvu okoliša i zaštiti vodnih resursa.
• analizirati geokemijske pokazatelje u uzorcima tla, statistički obraditi i interpretirati rezultate.
• prepoznati prirodne i antropogeno uvjetovane anomalije.
• testirati ponašanja pojedinih vrsta onečišćenja u tlu analitičkim tehnikama i metodama.
• simulirati ponašanje pojedinih vrsta onečišćivača u tlu pomoću geokemijskog modeliranja i modela transporta.
• vrednovati kakvoću tla i određivanje kriterija zaštite u skladu sa zakonskom regulativom RH i EU.

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Sanja Kapelj
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Mirsal, I.A. (2008): Soil Pollution. 2nd edition, Springer, 312 str.
[2] Parkhurst, D.L.: PHREEQC- computer program for speciation, reaction-path, advective-transport and inverse geochemical calculations. Water-Resources Investigations Report 95-4227, USGS, Lakewood, Colorado, 1995.

Preporučena:

[1] Predavanja i vježbe u ppt. formatu.
[2] J. B. Dixon, D. G. Schulze (Eds.) 2002. Soil Mineralogy with Environmental Applications. SSSA Book Ser. 7. SSSA, Madison, WI.