Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Gospodarenje otpadom

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Gospodarenje otpadom

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar
Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar
Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Usvajanje znanja neophodnih za rješavanje problematike gospodarenja otpadom.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod (2); Osnovni koncepti gospodarenja otpadom (2); Planiranje sustava gospodarenja otpadom - elementi integriranog sustava, odgovornosti; proces planiranja (2); Centri za gospodarenje otpadom – elementi sustava, međusobni odnosi, osnovne karakteristike (2); Programi smanjenja otpada, alati za izradu programa, procjena životnog vijeka proizvoda (2); Gospodarenje opasnim otpadom – karakteristike, količine, vrste (4); toksičnost, izvori (2); obrada, skladištenje odlaganje opasnog otpada (2), obrada opasnog otpada (fizikalno-kemijska obrada, remedijacija, solidifikacija, termička obrada) (2); Smanjenje količine i opasnih svojstava (2); Industrijska praksa gospodarenja otpadom (kemijska industrija, rafinerije, metalurška industrija, energetika, prehrambena industrija, farmaceutska industrija,gospodarenje otpadom u lukama (4); Metodologija izrade osnovne karakterizacije otpada (4)
Vježbe (15): Proučavanje konkretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• organizirati poslovanje poslovnog subjekta u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša
• voditi proizvodne procese u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša
• koristiti inženjerska znanja i načela zaštite okoliša pri radu poslovnog subjekta
• identificirati spektre tokova otpada u svim segmentima gospodarenja otpada (od nastanka otpada, mogućnosti iskorištavanja vrijednih svojstava do mogućnosti zbrinjavanja)
• objasniti elemente i način rada centra za gospodarenje otpadom
• prepoznati probleme gospodarenja opasnim otpadom te mogućih načina manipulacije, obrade i zbrinjavanja
• identificirati uobičajene načine gospodarenja otpadom u definiranim industrijskim sektorima
• upotrijebiti metodologije i načina izrade osnovne karakterizacije otpada uz sagledavanje svih aspekata koji utječu na tok pojedinog otpada

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić
Suradnik: Dr.sc. Ivana Presečki


Literatura:

Obavezna:

[1] Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.A.: Integrated solid waste managment- engineering principles and managment issues; MvGraw-Hill, 1993.
[2] Tchobanoglous, G., Kreith, F.: Handbook of solid waste management, 2nd ed., New York, McGraw-Hill, 2002

Preporučena:

-