Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Hidrotermalna ležišta

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Hidrotermalna ležišta

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 3. semestar

Cilj predmeta: Upoznavanje geneze ležišta i način eksploatacije geotermalne energije. Značaj geotermalne energije u ukupnoj energetskoj bilanci RH.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 10 A (auditorne vježbe)
  • 5 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30) i vježbe (15): Osnove prijelaza topline u podzemlju; toplinski uvjeti unutrašnjosti Zemlje i Zemljine kore; tektonika kontinentalnih ploča (4P+2V). Kondukcijski i konvekcijski toplinski tok; podjela i vrste geotermijskih ležišta (2P+1V). Hidrodinamički odnosi sjeverozapadne Hrvatske na primjeru zagrebačkog termalnog akvifera (2P+1V). Gringartenov obrazac; proračun rezervi primarne geotermijske energije i pridobive količine ležišta (2P+1V). Utjecaj korozije i kamenca u sustavu cjevovoda; tehno-ekonomske karakteristike geotermijskih ležišta u Hrvatskoj (4P+2V). Osnove uporabe geotermijske energije; Lindalov dijagram (4P+2V). Oprema sustava za izravno korištenje geotermijske energije i primjena: za staklenike, u ribnjačarstvu, za grijanje prostora, u industriji, za pogon niskotemperaturnih Stirling motora (4P+2V). Geotermijske toplinske pumpe (dizalice topline) i bušotinski izmjenjivači topline (GHP, DHE); pretvorba geotermijske u električnu energiju: postrojenja sa suhom ili pregrijanom parom, kondenzirajući proces, postrojenja s odvajanjem pare, binarna postrojenja, kombinirani proces (4P+2V). Utjecaj geotermijske energije na okolinu (2P+1V). Svjetski i europski pregled instaliranih geotermalnih postrojenja (2P+1V).

• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• sintetizirati načela zaštite okoliša u pripremi projektne dokumentacije i izvedbi projekata
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• modeliranje iskoristivosti geotermalne energije obzirom na tehničko-tehnološke parametre u cjelokupnom nizu od
proizvodne bušotine do krajnjeg potrošača (total flow analysis)
• određivanje rentabilnosti obzirom na temperaturu ležišta, količinu proizvodnje i godišnji stupanj iskorištenja
kapaciteta za raznovrsne kombinacije kaskadnog korištenja

4 ECTS

Nastavnik: Prof.dr.sc. Miroslav Golub
Suradnik: Dr.sc. Dragana Dogančić


Literatura:

Obavezna:

[1] Kappelmeyer, O.; Haenel, R.:Geothermics with special reference to application, multi editions, pp. 234
[2] Golub, M. et al, GEOEN-program korištenja geotermalne energije u Hrvatskoj, EIHP, Zagreb, 1998
[3] Dickson, M. H.; Fanelli, M.: What is geothermal energy?, Geo-heat bulletin, Oregon, 2000, pp. 39
[4] Kurevija, T.; Energetsko vrednovanje plitkih geotermalnih potencijala Republike Hrvatske, disertacija, Zg., 2010.
[5] Kolbah, S.; Geotermičke značajke jugozapadnog dijela Panonskog bazena, magistarski rad, Zagreb 1976.

Preporučena:

[1] Culver, R.; well pumps, Geothermal Energy Handbook, Chapter 9, Geo-Heat Center, Oregon, 1998,
[2] Čubrić, S.; Obnovljiva geotermijska energija i njen utjecaj na ekonomiku proizvodnje geotermijske energije na nekim ležištima u RH, Disertacija, RGN fakultet, Zagreb, 1987.