Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Kemijska sigurnost

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Kemijska sigurnost

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 2. semestar

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznati studenta sa sustavom sigurnog upravljanja kemikalijama u svrhu iskorištavanja svih pozitivnih učinaka kemikalija na ekonomski razvitak i kvalitetu života te učinkovito sprečavanje mogućih štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i proširiti standardna znanja koja se stječu u sklopu ovog kolegija na područje primjene u zaštiti okoliša.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 30 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod i osnovna definicija kemijske sigurnosti te osnovnih pojmova (2). ). Agenda 21. Poglavlje 19. UN konferencija o okolišu i razvoju. Europske i UN konvencije kojima je uređeno sigurno upravljanje kemikalijama. Zakonska osnova regularnog prikupljanja i praćenja podataka (2).Nacionalna strategija kemijske sigurnosti. Osnovna načela. Polazne osnove. Pravna stečevina (2). Konceptualni okvir strategije razvitka kemijske sigurnosti. Zaštita od biocidnih pripravaka. Strateški ciljevi i mjere (2) Zaštita zdravlja od štetnih kemikalija u proizvodima za ljudsku uporabu Strateški ciljevi i mjere (2). Zaštita zdravlja od štetnih kemikalija u okolišu. Strateški ciljevi i mjere (2). Prevencija, pripravnost i odgovor na nesreće s kemikalijama. Strateški ciljevi i mjere (2). Integrirani sustav kemijske sigurnosti. Strateški ciljevi i mjere (2). Opći okvir zaštite od opasnih kemikalija. Pravni okvir. Ocjena stanja. Zakonodavstvo. Nadležna tijela (4). Ocjena i kontrola rizika od opasnih kemikalija. Uvoz i izvoz opasnih kemikalija. Prijavljivanje novih tvari (2). Pakiranje i označavanje opasnih kemikalija. Inspekcijski nadzor (2). Informacijski sustav. Ovlašćivanje (2). REACH (1). Zaštita zdravlja od kemikalija iz opasnog otpada. Informacijski sustav, praćenje i izvještavanje. Strateški ciljevi i mjere (2). Istraživanje i razvoj (1).
Seminari (30): Okoliš (3). Slobodan protok roba (3). Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (3). Prometna politika (3). Sigurnost potrošača i zdravlje (3). Nacionalna strtegija kemijske sigurnosti (3). "Case study", "Kemijska sigurnost – jačanje pravnog okvira i institucionalne infrastrukture za zaštitu od opasnih kemikalija" (3). "Case study", "Kemijska sigurnost u svakodnevnom životu i osnovnoj školi" (3). Zakon o kemikalijama (3). Zakon o provedbi REACH-a (3).

• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša

5 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Ivana Grčić, Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač, Doc.dr.sc. Mario Šiljeg
Suradnik: Lucija Radetić, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

Nacionalna strategija kemijske sigurnosti, NN 143/2008

Preporučena:

[1] Zakon o kemikalijama (NN 18/13)