Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Mehanika stijena

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Mehanika stijena

Diplomski studij, Geoinženjerstvo okoliša, 2. semestar

Cilj predmeta: Educirati studente za istraživanje diskontinuiteta u stijenskoj masi, o klasifikacijama stijena, temeljenju u stijenskoj masi i primjeni mehanike stijena kod podzemnih radova.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod (1). Definicije mehanike stijena (1). Fizička i mehanička svojstva stijena (2). Trošenje stijena (2). Naprezanja i deformacije u stijenama (3). Čvrstoća i deformabilnost intaktne stijene (3). Diskontinuiteti (3). Čvrstoća i deformabilnost stijenske mase (3). Podzemna voda u stijenama (2). Klasifikacija stijenske mase (2). Istraživanje stijenske mase (4). Stabilnost kosina u stijenskoj masi (3). Programski paketi za mehaniku stijena za geotehniku (1).
Laboratorijske vježbe (5): Ispitivanje čvrstoće i deformabilnosti intaktne stijene u laboratoriju (5).
Terenske vježbe (5): Inženjersko-geološko kartiranje stijenske mase (5).
Seminari (5): Obrada i prezentacija naprednih tema iz nastavnog gradiva (5).

Nakon usvajanja gradiva student će moći:
• sudjelovati u znanstveno-istraživačkim projektima u geotehničkom području
• projektirati, planirati i rukovoditi izvedbom i sanacijom složenih geotehničkih građevina u tlu: duboki i plitki temelji, nasute brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, građevinske jame, prometnice u usjecima i zasjecima, odlagališta otpada i slično
• projektirati, planirati i izvoditi terenske istražne radove i laboratorijska ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• obrađivati i analizirati prikupljene podatke iz područja istražnih radova u mehanici stijena
• voditi projektantski tim, te sudjelovati u izvođenju terenskih istražnih radova i ispitivanju iz područja mehanike stijena
• izrađivati elaborate istražnih radova iz područja mehanike stijena
• projektirati za potrebe izgradnje kompleksnih građevina u stijeni
• projektirati za potrebe sanacije klizište, poboljšanja tla, zaštite građevnih jama, prometnica na nasipu, usjeku i zasjeku, tunela i podzemnih građevina u stijeni
• koristiti inženjerske klasifikacije i vještine istraživanja stijenskih masa
• projektirati i izvoditi radove u stijenama
• razvijati i primijeniti suvremene metode istraživanja u mehanici stijena
• identificirati, analizirati i rješavati srednje složene inženjerske probleme u stijenama
• koristiti tehnike, vještine i moderne inženjerske alate neophodne u mehanici stijena
• razvijati i primjenjivati suvremene metode određivanja značajki stijenskih masa za sve vrste radova u njima
• prikupljati podatke i odabirati najpovoljnije tehnologije za izvođenje istražnih radova u mehanici stijena
• izvoditi, analizirati i interpretirati rezultate terenskih istražnih radova u stijenama
• izrađivati tehničke crteže, proračune i dijagrame za projektne dokumentacije • provoditi standardna mjerenja u mehanici stijena

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Boris Kavur
Suradnik: Dr.sc. Jasmin Jug, mag.ing.geoing.


Literatura:

Obavezna:

[1] Strelec, S.: Mehanika stijena,Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet Varaždin, Varaždin, 2011.
[2] Miščević, P. (2004): Uvod u inženjersku mehaniku stijena. Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet Split.

Preporučena:

[1] Gonzalez de Vallejo, L. I; Ferrer M.: Geological Engineering, CRC Press/ Balkema, Leiden, 2011.
[2] Lama,R.D., Vutukuri,V.S.: Mechanical Properties of Rock, Vol. II: Trans Tech Publications, Clausthal, Germany, 1978.
[3] Mayne, P. W., Christopher, B.R., De Jong, J.: Manual of subsurface investigatios, National Highway Institute, Washington, DC., 2001.
[4] Schön , J.: Physical Properties of Rocks, Elsevier, 2011.