Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Melioracije

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Melioracije

Diplomski studij, Upravljanje vodama, 2. semestar

Cilj predmeta: Osposobiti buduće inženjere za izradu studija, projektiranje, nadzor i izvođenje hidromelioracijskih sustava.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 0 A (auditorne vježbe)
  • 15 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvodno predavanje o hidrotehničkim melioracijama (2). Vodna bilanca i potrebe kultura za vodom (2).Podloge za projektiranje hidrotehničkih melioracija (2). Površinska odvodnja (6). Građevine na kanalskoj mreži (4). Podzemna odvodnja (6). Navodnjavanje (6). Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Hrvatskoj (2).
Projektantske i terenske vježbe, seminari (15): Projekt hidrotehničkih melioracija, izrada tematskog seminarskog rada, terenska nastava vezana za hidromelioracijske sustave.

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• primijeniti metode zaštite prirode u inženjerskim zahvatima u okolišu
• primijeniti tehnike, vještine i napredne inženjerske alate u inženjerstvu okoliša
• upravljati okolišem na održiv način
• koordinirati i sudjelovati u radu timova u planiranju, projektiranju, nadzoru izvođenja i upravljanju melioracijskim i regulacijskim sustavima, te sustavima vodoopskrbe i odvodnje
• koncipirati hidromelioracijske sustave
• izraditi projektnu dokumentaciju za sustave površinske odvodnje
• izraditi projektnu dokumentaciju za sustave podzemne odvodnje
• izraditi projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja

4 ECTS

Nastavnik: dr.sc. Danko Biondić
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Biondić, D.: Predavanja iz Melioracija na Geotehničkom fakultetu. Interna skripta

Preporučena:

[1] Strategija upravljanja vodama.
[2] Priručnici za hidrotehničke melioracije