Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Obnovljivi izvori energije

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Obnovljivi izvori energije

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar

Cilj predmeta: Razumjeti vrste obnovljivih izvora energije i njihovu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Vrste obnovljivih izvora energije, potencijali u Hrvatskoj, problem prostornog planiranja (2); Korištenje sunčeve energije za proizvodnju toplinske i električne energije, potencijal u Hrvatskoj, EU i svjetska iskustva, EU smjernice razvoja i korištenja, utjecaj na okoliš (4); Korištenje energije vjetra, potencijal u Hrvatskoj, EU i svjetska iskustva, EU smjernice razvoja i korištenja, utjecaj na okoliš (4); Geotermalna energija, korištenje izvora vruće vode, dizalice topline (2); Male hidroelektrane, reverzibilne hidroelektrane (2); Proizvodnja bio goriva – poljoprivreda i utjecaj na okoliš, izračun emisija za biogoriva (2); Bioplin: tehnologija proizvodnje, proizvodnja električne energije iz bioplina, utiskivanje u plinsku mrežu, korištenje bioplina u transportu, izračun emisija, utjecaj na okoliš (4); Biomasa: proizvodnja električne i toplinske energije, kotlovnice na biomasu, izračun emisija (2); Ekonomija vodika, proizvodnja, pohrana i korištenje u stacionarnim i nestacionarnim objektima (4); Problem integracije obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav (2); EU regulativa i smjernice razvoja korištenja obnovljivih izvora energije do 2050. u EU i svijetu (2)
Vježbe (15): Proučavanje konktretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

Nakon usvajanja gradiva student će moći:
• primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša • upravljati okolišem na održiv način
• opisati vrste obnovljivih izvora energije, osnovne razlike i ograničenja u korištenju
• procjeniti energetski potencijal obnovljivog izvora energije • predvidjeti utjecaj na okoliš obnovljivog izvora energije
• koristiti poseban programski alat za modeliranje smanjenja emisija stakleničkih plinova (emission reduction analysis) pojedine tehnologije
• koristiti EU regulativu u području primjene obnovljivih izvora energije, energetsko-klimatske smjernice EU do 2050. godine

4 ECTS

Nastavnik: Doc.dr.sc. Robert Pašičko
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Potočnik, V., Lay, V.: Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, Zagreb, Ministartvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002.

Preporučena:

[1] GEOEN: program korištenja geotermalne energije: prethodni rezultati i buduće aktivnosti (ur. Granić, G.) – Impresum, Zagreb, Energetski institut "Hrvoje Požar", 1998.
[2] SUNEN: program korištenja energije sunca: prethodni rezultati i buduće aktivnosti (ur. Granić, G.) – Impresum, Zagreb, Energetski institut "Hrvoje Požar", 1998.