Idi na glavni sadržaj

<< Povratak na početnu stranicu

Okoliš i zdravlje

Kategorija: Predmeti

Naziv predmeta: Okoliš i zdravlje

Diplomski studij, Upravljanje okolišem, 1. semestar

Cilj predmeta: Razumjeti utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje čovjeka.


Izvedba:

  • 30 P (predavanja)
  • 15 A (auditorne vježbe)
  • 0 S (seminar)

Okvirni sadržaj predmeta: Predavanja (30): Uvod u okoliš i zdravlje (2); Održivi razvoj u kontekstu globalno zdravstveno-ekoloških problema (4); Zdravstveni učinci okolišnih čimbenika općeg i radnog okoliša – definicije, podjele, oblici pojavljivanja u okolišu, rasprostranjivanje (4); Kemijski čimbenici, njihov učinak na zdravlje čovjeka i okoliš (2) Mutageni u okolišu (2); Fizikalni čimbenici, njihov učinak na zdravlje čovjeka i okoliš (2); Ekološke katastrofe i javnozdravstvene intervencije pri katastrofama (2); Utjecaj otpada na zdravlje čovjeka (2); Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje čovjeka (2); Utjecaj onečišćenja voda na zdravlje čovjeka (2); Utjecaj prometa na zdravlje čovjeka (2); Utjecaj buke (2); Poljoprivredne aktivnosti i zdravlje čovjeka (2);
Vježbe (15): Proučavanje konktretnih primjera iz prakse vezanih uz tematiku predavanja (15)

Nakon usvajanja gradiva studenti će moći:
• sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša
• aktivno sudjelovati u radu multidisciplinarnih timova u izradi planova i programa u segmentu zaštite okoliša • upravljati okolišom na održiv način
• razlikovanje globalno zdravstveno-ekoloških problema
• prepoznavanje okolišnih čimbenika općeg i radnog okoliša
• identificiranje kemijskih i fizikalnih čimbenika okoliša s aspekta mogućeg utjecaja na zdravlje čovjeka
• identificiranje osnovnih parametara ekološke katastrofe te mogućih preventivnih mjera
• objašnjavanje djelovanja pojedinih onečišćujućih tvari i ljudskih aktivnosti (onečišćenje zraka, voda, prometa, buke i poljoprivrednih aktivnosti) na zdravlje čovjeka

4 ECTS

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Nikola Sakač
Suradnik: -


Literatura:

Obavezna:

Fedor Valić i suradnici, Zdravstvena ekologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.

Preporučena:

-